PKN Orlen z najwyższym ratingiem w historii

© PKN Orlen

Udostępnij:

Agencja Moody’s Investors podniosła rating PKN Orlen z Baa3 do Baa2 - z perspektywą stabilną. Jednocześnie wzrosła ocena kredytowa Koncernu z Ba1 do Baa3. Uzyskanie ratingu na wyższym poziomie było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwencji w oddłużaniu koncernu i utrzymywaniu wszystkich wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, przy wykorzystaniu sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej.

W uzasadnieniu decyzji analitycy agencji zwrócili uwagę na coraz lepsze wyniki PKN Orlen osiągane w latach 2015-2016, w tym rekordowy rezultat EBITDA LIFO z 2016 r. na poziomie 8,7 mld zł. Dodatkowo wyróżniona została konsekwencja koncernu w ograniczaniu zadłużenia. W opinii analityków Moody’s przyjęta pod koniec ubiegłego roku strategia PKN Orlen zawiera ambitne, ale przede wszystkim realne założenia finansowe oraz inwestycyjne. Ocena agencji odzwierciedla również silną pozycję koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, głęboką integrację segmentu rafineryjnego, petrochemicznego oraz detalicznego, a także pozycję lidera w sprzedaży hurtowej oraz detalicznej na rynku paliw w Polsce.Wyższy rating ma dla nas duże znaczenie, szczególnie w kontekście naszego postrzegania na rynkach finansowych. Obecnie jesteśmy firmą o renomie i kondycji finansowej potwierdzonej wysokim ratingiem krajowym A-(pol) i międzynarodowymi ratingami inwestycyjnymi przyznanymi przez Agencje Moody’s i Fitch, co umacnia naszą wiarygodność wśród inwestorów – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN w Orlen ds. finansowych.

Stabilna pozycja rynkowa, potwierdzona międzynarodowymi ratingami na wysokim poziomie umożliwia PKN Orlen konsekwentną dywersyfikację źródeł finansowania. W 2016 r. firma, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, z sukcesem wyemitowała euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Największa emisja korporacyjnych euroobligacji o ratingu inwestycyjnym trafiła również do obrotu na Rynkach Catalyst GPW. W najnowszej decyzji, obok zwiększenia ratingu i oceny kredytowej koncernu, Moody’s Investors podniósł także rating właśnie dla ostatniej emisji euroobligacji z Baa3 do Baa2.Źródło: PKN Orlen

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również