Polska Grupa Zbrojeniowa podaje pierwsze wyniki po konsolidacji

Preview
Reklama
Reklama

Ponad 5 mld zł przychodu i 226 mln zł zysku zanotowały w 2014 r. spółki tworzące Polską Grupę Zbrojeniową.

Zarząd spółki przedstawił Raport otwarcia PGZ, który pokazuje punkt wyjścia do stworzenia, na bazie PGZ, silnego i nowoczesnego koncernu zbrojeniowego, zdolnego do koopetycji ze światowymi potentatami w branży.

Działalność operacyjną PGZ rozpoczął blisko rok temu, w trakcie ubiegłorocznej edycji targów MSPO w Kielcach. W tym czasie udało się zakończyć formalny proces konsolidacji spółek zbrojeniowych. Dziś, PGZ, bezpośrednio lub pośrednio, posiada akcje i udziały w 105 firmach. W 54 spośród nich PGZ ponad 50% akcji bądź udziałów. 38 spółek ma istotne znaczenie dla realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030. Spółki należące do PGZ działają głównie w branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nowych technologii, finansów i nieruchomości, niemal w każdym regionie (w 12 na 16 województw). W PGZ zatrudnionych jest ponad 17,5 tys. wysokiej klasy specjalistów. Przeszło 30 tys. kolejnych zatrudniają kooperanci Grupy.

- W ciągu roku udało nam się to, czego nie potrafiono zrobić przez kilkanaście lat. Niewiele osób w to wierzyło, wielu wątpiło, ale ostatecznie skonsolidowaliśmy rozproszony i konkurujący ze sobą polski przemysł zbrojeniowy. Teraz, przed nami jeszcze trudniejsze zadanie, integracja biznesowa naszych spółek w zakresie wielu procesów, np. produkcyjnych, B+R, finansowych, handlowych czy marketingowych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGZ S.A.

Reklama

PMT, bieżące projekty i współpraca międzynarodowa

Z punktu widzenia PGZ trzy programy w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP są szczególnie istotne: System obrony powietrznej, Zwalczenie zagrożeń na morzu i Rozpoznanie obrazowe i satelitarne. Szeroki udział spółek PGZ w tych programach da szansę na wykreowanie innowacyjnych produktów i realny skok technologiczny Grupy. Dlatego, w pierwszych miesiącach funkcjonowania, PGZ zawiązał konsorcja na programy Wisła, Narew oraz Orlik, a także przygotował się do realizacji programów Wizjer, Gryf, Zefir, Czapla oraz Miecznik. W przypadku dwóch ostatnich MON zaprosił PGZ do ich realizacji.

Pozostałe programy w ramach PMT związane np. z modernizacją artylerii i sprzętu pancernego, indywidualnym wyposażeniem żołnierza czy rozpoznaniem patrolowym nadzorowane są na bieżąco przez Pion Produkcji i Usług PGZ S.A.

PGZ podjął się też rozwiązania kwestii związanych m.in. z produkcją podwozi na potrzeby armatohaubicy Krab, modernizacji czołgów Leopard, a także realizacji kontraktu WZT3 do Indii.

Grupa wspierała również swoje spółki w projektach eksportowych, w wyniku czego pojawiła się szansa na dostawę 30 Rosomaków Scipio na Słowację, do Nigerii trafiło 1000 karabinów Beryl, a na Litwę zestawy Grom. Zabiegi eksportowe są kontynuowane we współpracy ze stroną rządową, przede wszystkim z resortami: obrony narodowej, skarbu państwa, gospodarki i spraw zagranicznych. Obok standardowych rozmów biznesowych, spółka wzięła udział w międzynarodowych targach, m.in. w Brazylii i Turcji.

- Ważnym momentem było podpisanie umowy na nowy, pływający, kołowy transporter opancerzony, którą podpisaliśmy z Rheinmetall. To jest właściwy kierunek. Będziemy kontynuować współpracę międzynarodową z najlepszymi, tworząc wspólne produkty – powiedział prezes Dąbrowski.

Reklama

Wyniki finansowe i analizy

Zsumowane przychody spółek PGZ w 2014 r. wyniosły 5 mld 94 mln zł, zysk 226 mln 75 tys. zł. Składają się na to zsumowane wyniki spółek zbrojeniowych podlegających konsolidacji i Grupy Mars Shipyards & Offshore. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGZ znajdą się przychody na poziomie 1 mld 917 mln zł, zysk 84 mln 847 tys. zł, w związku z faktem, że spółki dołączały do Grupy w III i IV kwartale ubiegłego roku. PGZ prognozuje utrzymanie dobrych wyników finansowych w kolejnych latach. PMT stwarza szanse biznesowe PGZ, ale w dłuższym okresie Grupa musi poszukiwać innych źródeł dochodu, pochodzących głównie z eksportu. Największe przychody z PMT Grupa osiągnie do 2022 r. Później konieczny będzie wzrost biznesu eksportowego.

Z „Raportu otwarcia PGZ”, przedstawionego przez prezesa Dąbrowskiego, wynika, że szeroki udział PGZ w PMT wykreuje ponad 100 nowoczesnych produktów z potencjałem eksportowym. Najwięcej może powstać dzięki realizacji programów Modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych (32), System obrony powietrznej (22), „Modernizacja wojsk rakietowych i artylerii (15), Zwalczanie zagrożeń na morzu (9) oraz KTO Rosomak (6).

- Liczymy na udział w PMT, ale nie czekamy, i już dziś dynamizujemy nasze działania proeksportowe. Przykładem jest właśnie bardzo prawdopodobny kontrakt ze Słowacją na dostawę 30 Rosomaków Scipio czy umowa z Rheinmetall. Zaczęliśmy też porządkować obszar B+R w Grupie. W tej kwestii musi nastąpić daleko idąca poprawa. Grupa musi skuteczniej i efektywniej kreować innowacyjne produkty z potencjałem eksportowym – dodał prezes Dąbrowski.

Na rynku zbrojeniowym zaostrza się konkurencja. Globalnie, w ostatnich latach, budżety narodowe na obronność malały, wobec czego koncerny zbrojeniowe szukają przychodów w eksporcie, w tym na polskim rynku. Całościowe wydatki na obronność wynoszą blisko 2 biliony dolarów rocznie w tym na wydatki importowe około 50 mld dolarów rocznie ale – według szacunków PGZ – potencjał rynków eksportowych, na których mogłaby zaistnieć Grupa – przekracza nieco 20 mld dolarów rocznie. O te rynki walczą także inne firmy.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama