Polskie postulaty uwzględnione

©

Udostępnij:

Polskie postulaty w zakresie rekompensat finansowych dla sektorów gospodarki ponoszących pośrednie koszty handlu uprawnieniami do emisji zostały uwzględnione przez Komisję Europejską.

20 października 2011 r. Komisja Europejska wydała draft wytycznych dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej sektorom ponoszącym pośrednie koszty funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji (New EU ETS State Aid Guidelines: State aid for indirect CO2 costs, draft non-paper), które mają umożliwić państwom członkowskim uruchomienie systemu rekompensat finansowych. Przedstawione wytyczne uwzględniają w dużej mierze postulaty przedstawione przez przedstawicieli Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, m.in. w zakresie wyboru metody obliczania współczynnika emisji CO2.„Aktualnie wytyczne poddane zostaną konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z państwami członkowskimi. Cały proces powinien się zakończyć w grudniu tego roku. Wtedy też polski rząd powinien określić dokładne kwoty, jakie zyska polska gospodarka." - tłumaczy dr Filip Elżanowski, ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

19 października 2011 r. odbył się w Brukseli working lunch Komisji Europarlamentu m.in. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Dyskusja dotyczyła systemu rekompensat finansowych dla sektorów gospodarki ponoszących pośrednie koszty funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Polska delegacja postulowała o jak najszybsze wydanie wytycznych do stosowania systemu rekompensat, określających m.in. zasady przyznawania pomocy publicznej w tym zakresie. Przedstawiciele Forum przedłożyli Komisji ITRE postulaty dotyczące modelu systemu rekompensat.

www.odbiorcyenergii.pl

Udostępnij:

Drukuj
Aneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również