Ponad 82 mld euro dla Polski

©

Udostępnij:

Ostatecznie na lata 2014–2020 Polska otrzyma o 9,6 mld euro więcej z polityki spójności niż unijni przywódcy uzgodnili w lutym na szczycie UE. Wzrost puli dla Polski o 13% to wynik przeliczenia kwoty z lutego o inflację. Przeliczenie to było zapisane w dokumentach unijnych i zapis ten przyjął już Parlament Europejski.

– Dodatkowo otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Łącznie to ponad 82,5 mld euro na rozwój infrastruktury, projekty pobudzające innowacyjność gospodarki czy inwestycje w kapitał ludzki – mówi Marceli Niezgoda, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

– Już w lutym wskazywałem, że do Polski na politykę spójności trafią znacznie większe środki niż uzgodnione wtedy 72,9 mld euro. Różnica wynika z tego, że negocjacje nowej perspektywy finansowej 2014-2020 były prowadzone na podstawie cen z 2011 r., natomiast pieniądze będziemy wydawać już w cenach bieżących. Faktycznie więc będziemy mieć znacznie więcej środków do dyspozycji – mówi Jerzy Kwieciński, ekspert Business Centre Club.

Resort infrastruktury i rozwoju przedstawił wyliczenia, z których wynika, że zwiększy się wkład unijny do wszystkich programów operacyjnych. W ramach 22 programów do rozdysponowania będzie 76,8 mld euro. Zostaną one przeznaczone na projekty podnoszące innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, inwestycje infrastrukturalne, przedsięwzięcia społeczne i usprawnienie działania administracji.
Dodatkowo Polska otrzyma 4,1 mld euro z instrumentu „Łącząc Europę", z którego będą finansowane duże paneuropejskie inwestycje infrastrukturalne w obszarach transportu, energetyki i technologii informacyjnych. Tym mechanizmem będzie zarządzać Komisja Europejska.

Z innego instrumentu też zarządzanego przez Brukselę (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym) otrzymamy kolejne 474,5 mln euro. Pieniądze te można wykorzystać na programy, które zapewnią żywność dla najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym i dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Polska, tak jak i teraz, dostanie też środki (700 mln euro) na Europejską Współpracę Terytorialną. To międzynarodowe programy obejmujące co najmniej dwa państwa UE. Polska skorzysta też z części ogólnej puli, zarządzanej przez KE, na pomoc techniczną (287 mln euro) oraz dodatkowych funduszy na innowacje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (71 mln euro).

źródło: ekonomia24.plUdostępnij:

Drukuj
Aneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również