Prawo nie nadąża za przemysłem

Coraz nowsze i bardziej innowacyjne rozwiązania oferowane przez branżę przemysłową sprawiają, że regulacje prawne nie zawsze nadążają za rynkiem.

W związku z galopującym tempem zmian w erze Przemysłu 4.0 przedsiębiorcy muszą być coraz bardziej odpowiedzialni wobec użytkowników oferowanych przez nich maszyn i urządzeń – podkreślał Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), podczas otwarcia konferencji „Zgodnie z prawem i bezpiecznie – projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja maszynˮ w ramach Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na targach ITM w Poznaniu.

Z drugiej strony z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że naruszenia bezpieczeństwa zdarzają się najczęściej w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, które nie zawsze dysponują aktualną wiedzą na temat obowiązującego w tym zakresie prawa. Jak wskazał Główny Inspektor Pracy w nadesłanym na targi ITM piśmie (odczytanym na początku konferencji przez Stanisławę Ziółkowską, okręgowego inspektora pracy w Poznaniu), nadal w użyciu są maszyny niespełniające nawet wymagań minimalnych.

Przedsiębiorstwa mają w tym obszarze sporo do nadrobienia. Nie dziwi więc fakt, że konferencja poświęcona bezpieczeństwu maszyn i urządzeń odbywa się przy pełnej sali zainteresowanych przedstawicieli przemysłu, urzędów państwowych oraz uczelni wyższych (w tym studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej).

Pierwszy dzień konferencji podzielono na trzy panele: dotyczący projektowania maszyn i urządzeń, ich wytwarzania oraz eksploatacji. Omówieniu wymogów prawnych towarzyszy prezentacja case study wybranych firm.

Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle otwarty będzie dla zainteresowanych w kolejne dni targowe: środę i czwartek.


Barbara Blaczkowska