Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2015 r.

©

Udostępnij:

 

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2015 r. była o 3,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Wynik był nieznacznie niższy od oczekiwań MG.

W porównaniu z lipcem 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,1 proc.), a także wyrobów z metali (o 6,3 proc.) oraz mebli (5,7 proc.). Najsilniej natomiast spadła sprzedaż w dziale produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 3,3 proc.). Wzrost produkcji notuje zatem wciąż przeważająca liczba działów, co świadczy o szerokim charakterze fazy wzrostu i pozwala na optymistyczną ocenę najbliższych perspektyw sektora przemysłowego.W lipcu 2015 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku nieznacznie spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych, była niższa o 0,1 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2015 r. były niższe niż przed rokiem o 1,7 proc., w porównaniu ze spadkiem o 1,4 proc. (po korekcie) w czerwcu.  W porównaniu z czerwcem 2015 r. ceny spadły o 0,4 proc. Zatem, po miesięcznej przerwie, ceny produkcji przemysłowej ponownie spadły.

Analitycy MG prognozują, że w sierpniu 2015 r., przy jednym dniu roboczym więcej w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost produkcji przemysłowej powinien nieznacznie przyśpieszyć w naszej ocenie do 5 proc, choć trudno ocenić obecnie skalę wpływu warunków meteorologicznych w bieżącym miesiącu na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw przemysłowych.źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również