Proficy Process Systems - nowoczesne sterowanie w przedsiębiorstwie

©

Udostępnij:

Proficy Process Systems to nowoczesny, skalowalny, w pełni zintegrowany system automatyzacji i sterowania procesem produkcyjnym. Proficy Process Systems, łączy w sobie możliwości tradycyjnych układów DCS z elastycznością, swobodą i przystępną ceną aplikacji bazujących na sterownikach PLC.

Proficy Process Systemsdaje pełną kontrolę nad produkcją i możliwość stworzenia systemu sterowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika zapewniając swobodę zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z własną wizją działania. Rozwiązanie to oddaje do dyspozycji użytkownika kilka wariantów konfiguracji, gwarantując przy tym płynną skalowalność. Układ można rozbudować o kolejne stacje procesowe lub układy wejść/wyjść, dopasowując wielkość do aktualnych potrzeb. Użytkownik decyduje o stworzeniu systemu prostego (pojedynczego) lub złożonego (z redundancją), a sama operacja sprowadza się do wyboru wariantu rozwiązania. Pozostałe elementy konfigurowane są automatycznie. Bardzo szybka wymiana informacji na bazie protokołu EGD (Ethernet Global Data) sprawia, że przełączenie z jednej sieci komunikacyjnej na drugą jest realizowane w niezauważalnie krótkim czasie, a odtworzenie połączenia po utracie komunikacji, np. na skutek odłączenia kabla, zajmuje ułamkową część sekundy. Proficy Process Systems, mimo iż składa się z kilku warstw, nie jest „zestawem elementów", które samemu należy „poskładać", ale kompletnym systemem poddanym weryfikacji, któremu można powierzyć sterowanie każdym procesem.W ramach warstwy aplikacyjnej system zapewnia:

  • stacje inżynierskie do tworzenia strategii algorytmu sterowania oraz wizualizacji procesu
  • konsole operatorskie, na których obserwowany jest proces, wyświetlane są alarmy oraz wprowadzane są nowe parametry procesu
  • repozytorium danych historycznych, (przemysłowa baza danych) - zapisuje historię zmian w procesie, rejestruje dane produkcyjne oraz dostarcza zwrotne informacje do konsoli operatorskich, jak i podłączonych systemów ERP, pozwalając na analizę danych
  • repozytorium wersji projektów, pozwalające na odtworzenie aplikacji w przypadku wystąpienia awarii systemu (np. uszkodzenia komputera) oraz stanowiące archiwum aplikacji
  • narzędzie do zarządzania procesami wsadowymi (Batch).

Warstwę sterowania stanowią wydajne i nowoczesne stacje procesowe, stworzone na bazie kontrolerów PACSystems, pracujących na bardzo szybkich procesorach firmy Intel i wyposażone w olbrzymią, jak na systemy sterowania, pamięć od 10 do 64 MB.
Stacje w warstwie sterowania mogą pracować pojedynczo lub w układzie rezerwacji, zapewniając ciągłość produkcji nawet w przypadku losowej awarii części systemu.Warstwa układów polowych pozwala na konfigurację i współpracę z wieloma dostępnymi na rynku urządzeniami wykonawczymi. W ramach tej warstwy realizowane jest podłączenie do urządzeń wejść/wyjść, czujników, urządzeń wykorzystujących interfejs HART itd.

Stacje inżynierskie to element, gdzie tworzona jest konfiguracja, zapisywane są algorytmy sterowania (strategie) i powstaje wizualizacja procesu.
W części wizualizacyjnej Proficy Process Systems do dyspozycji dostępne są dwa pakiety oprogramowania: iFix oraz CIMPLICITY, oferujące gotowe obiekty graficzne do sterowania elementami systemu oraz animowane ikony reprezentujące poszczególne urządzenia. Dostarczają one również narzędzi do zarządzania i obsługi alarmów z wielu stanowisk.

Zastosowanie modułu Change Management,zapewnia systemowi ciągłą
i bezpieczną pracę, pozwalając na zachowanie ważnych plików, programów, aplikacji w centralnej, zabezpieczonej lokalizacji. Przełom w technologii dostępu do informacji produkcyjnych stanowi Proficy Portal - integruje źródła danych bieżących, przedstawia je i analizuje, umożliwiając podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Po raz pierwszyużytkownicy w całym zakładzie oraz na całym świecie mają dostęp do danych produkcyjnych wtedy, kiedy ich potrzebują. Do budowy systemu mogą być również stosowane stacje procesowena bazie kontrolerów PACSystems Rx3i oraz Rx7i dające elastyczność doboru właściwej konfiguracji do specyfiki procesu: ciągły, dyskretny, napędowy, wsadowy lub łączący elementy każdego z wymienionych - hybrydowy.

www.astor.com.pl

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również