Przemysł potrzebuje zintegrowanych i spójnych ram regulacyjnych

cyfryzacja, praca, IT, produkcja przemysłowa, raport © pixabay

Udostępnij:

Jednym z kluczowych elementów jest jednoznaczne zobowiązanie do realizacji unijnej strategii przemysłowej mającej na celu wzmocnienie europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności. Co jednak powinna zawierać ta strategia? I jak propozycja granicznego podatku od emisji CO2 zostanie wdrożona w praktyce? 

Badania dowodzą, że chociaż przemysł ciężki odpowiada aż za 16% emisji gazów cieplarnianych w UE, to może on osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r., dostarczając jednocześnie niskoemisyjne materiały i technologie potrzebne do transformacji energetycznej. - Dekarbonizacja przemysłu zgodnie z celem Komisji Europejskiej dotyczącym neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga regulacji, które stworzą rynki dla przyjaznych dla klimatu sposobów wytwarzania i użytkowania produktów przemysłu ciężkiego - twierdzi Olga Chiappinelli z DIW.Mimo że europejski przemysł ciężki coraz wyraźniej wykazuje gotowość do poparcia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., niskoemisyjne procesy przemysłowe są znacznie droższe od konwencjonalnych alternatyw (do 115% względem obecnych metod produkcji). Dlatego przemysł potrzebuje zintegrowanych i spójnych ram regulacyjnych, które pozwolą na efektywną transformację sektora. - W obecnych czasach międzynarodowej niepewności, inwestorzy szukają większej przewidywalności i przejrzystości. Nauka co do zasady zapewnia jasność co do potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Europejscy decydenci mają teraz możliwość przełożenia wniosków naukowych na konkretne regulacje, które mogą przyciągnąć niskoemisyjne inwestycje przemysłowe i stworzyć miejsca pracy w Europie - komentuje Karsten Neuhoff z DIW.

W dobie narastających sporów wokół handlu międzynarodowego oraz rosnącej konkurencji w zakresie zielonych oraz cyfrowych technologii, staje się jasne, że poleganie na unijnym systemie handlu emisjami EU ETS w jego obecnym kształcie oraz na funduszach wsparcia innowacji nie jest wystarczające, by osiągnąć neutralność klimatyczną przy zachowaniu konkurencyjności. Dlatego na podstawie dyskusji z decydentami oraz przedstawicielami przemysłu, Platforma na rzecz Materiałów Przyjaznych Klimatowi proponuje następujący pakiet rozwiązań dla transformacji unijnego przemysłu:

· Niskoemisyjne kontrakty różnicowe (Carbon Contracts for Difference (CCFDs) tworzą wiodące rynki dla innowacyjnych niskoemisyjnych procesów produkcji i materiałów.

· Kontrakty różnicowe dla OZE zabezpieczą inwestorów przed ryzykiem rynkowym i regulacyjnym, takim jak zmiany w strukturze rynku energii.

· Zielone zamówienia publiczne pozwalają rządowi i samorządom wykorzystać swoją siłę nabywczą przy inwestycjach w infrastrukturę w celu stworzenia wiodących rynków dla niskoemisyjnych praktyk budowlanych i zrównoważonego projektowania.

· Standardy emisyjne dla produktów, których wdrożenie może nastąpić w kolejnych dekadach wraz z postępem transformacji przemysłowej, mogą ograniczyć sprzedaż w UE produktów zawierających materiały wytwarzane w procesach wysokoemisyjnych.

 Łącznie, rozwiązania te:· Tworzą rynki dla niskoemisyjnych rozwiązań przemysłowych, przyspieszając komercjalizację zeroemisyjnych technologii przemysłowych i tworząc uzasadnienie biznesowe dla innowacji przyjaznych dla klimatu.

· Przyczyniają się do sprawiedliwej transformacji przemysłowej, zapobiegając przeniesieniu produkcji i miejsc pracy poza Europę, do państw o mniej rygorystycznych celach polityki klimatycznej.

Źródło: CFMP

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również