PSI w najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce

©

Udostępnij:

Firma PSI wygrała postępowanie o zamówienie publiczne i w efekcie podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu na dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu do automatycznego zarządzania pracą zajezdni tramwajowej Poznań Franowo. Wdrożenie systemu już się rozpoczęło, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec przyszłego roku.

Budowana obecnie zajezdnia tramwajowa na Franowie stanowić będzie jeden z największych i najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Europie. Jej obszar, sięgający 17 hektarów, przekroczy powierzchnię wszystkich dotychczas istniejących w Poznaniu zajezdni tramwajowych. Znajdzie się tam docelowo miejsce na 150 pociągów, a więc dwu i półkrotnie więcej niż w największej dotychczas zajezdni w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej.Zajezdnia na Franowie będzie pierwszą automatyczną zajezdnią tramwajową w Polsce i zarazem największą tego rodzaju inwestycją w naszej części Europy. Rozwiązanie oparte zostało o oprogramowanie do zarządzania zajezdnią PSItraffic, wdrożone już przez PSI w kilku zajezdniach tramwajowych w Europie. Projekt będzie realizowalny przez PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sp. z o.o. przy udziale PSI Transcom GmbH.

System DMS (ang. Depot Management System) obejmie szereg zintegrowanych komponentów, których zadaniem jest zautomatyzowanie zarządzania pracą zajezdni. W jego skład wchodzą elementy zarządzające i optymalizujące trasy przejazdów tramwajów, w tym w szczególności system służący do automatycznego planowania i wizualizacji oraz zarządzania ruchem tramwajów, system zdalnej identyfikacji tramwajów poruszających się na terenie zajezdni oraz komunikacja głosowa i wizualna pomiędzy uczestnikami ruchu.

Wdrażany na Franowie system zapewni w szczególności:
- określanie tras przejazdu tramwajów oraz miejsc postoju w sposób zapewniający ich płynny ruch;
- decydowanie o kolejności wjazdu tramwajów do zajezdni i ich wyjazdu, zgodnie z rozkładem jazdy;
- przydzielanie kursów pasażerskich do odpowiednich tramwajów;
- wspieranie dysponentów oraz pracowników obsługi technicznej w codziennej pracy.

Powyższe funkcje przekładają się na rzeczywiste oszczędności zarówno czasu jak
i kosztów dzięki maksymalnemu wykorzystaniu każdego z tramwajów, którymi dysponuje MPK. „Budowana zajezdnia tramwajowa na Franowie praktycznie w każdym aspekcie będzie posiadała nowoczesne rozwiązania. Z uwagi na wielkość zajezdni i  jej usytuowanie w sieci komunikacji tramwajowej, szczególną uwagę poświęciliśmy systemowi automatycznego sterowania pracą zajezdni. System ten, dzięki wsparciu informatycznemu, pozwoli na sprawne realizowanie złożonych zadań: sterowania ruchem pojazdów, procesów obsługowych, planowania pracy." - mówi Wojciech Tulibacki, Prezes MPK Poznań Sp. z o.o. - „Należy podkreślić, że w takim wymiarze zadań, nie posiadaliśmy wzorców krajowych. Jesteśmy przekonani, że firma PSI, która realizuje projekt sterowania, dzięki doświadczeniu zdobytemu  w wielu europejskich miastach opracuje i wdroży projekt dający efekty ekonomiczne i organizacyjne."

Arkadiusz Niemira, Prezes Zarządu PSI: „Przedsiębiorstwa komunalne w naszym kraju coraz bardziej doceniają znaczenie rozwiązań informatycznych, które przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych znacząco zwiększają efektywność kosztownych inwestycji infrastrukturalnych i obniżają koszty ich obsługi. Decyzją o wdrożeniu systemu do automatycznego zarządzania pracą zajezdni na Franowie, Zarząd MPK w Poznaniu wyznaczył nowy trend w zakresie eksploatacji tego rodzaju obiektów w Polsce."W ramach projektu dostarczony zostanie także system sterowania zwrotnicami wraz z napędami zwrotnic, rozwiązanie do automatycznej identyfikacji pojazdów, system zapewniający komunikację głosową oraz serwery. Piotr Picyk, Dyrektor Sprzedaży PSI powiedział: „Zakres tego przetargu jest bardzo złożony i niewiele firm w Europie posiada kompetencje, aby skutecznie zrealizować to wdrożenie. Kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu mają trzy główne aspekty: sprawdzone rozwiązania techniczne, dobre praktyki biznesowe dostawcy oraz kompetentna kadra po stronie klienta. W tym przypadku wszystkie powyższe warunki są spełnione, dlatego jestem przekonany, że Zajezdnia Franowo będzie za 1,5 roku jedną z najlepiej funkcjonujących zajezdni w Europie, przyczyniając się do dalszej poprawy obsługi pasażerów i efektywności funkcjonowania MPK".

Udostępnij:

DrukujGerd Knehr
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również