Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2014 roku

©

Udostępnij:

RWE Polska opublikowała Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2014 roku. W ubiegłym roku zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 0,29% i wyniosło 159,4 TWh. Jednak w całym roku produkcja spadła w Polsce o 3,65%. Na rynku gazu całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 111,6 TWh - wzrost 45-krotny w porównaniu do 2,4 TWh w roku 2013. Na koniec grudnia 2014 moc zainstalowana źródeł OZE wyniosła 6 029 MW, co oznacza wzrost o 9,4%. Natomiast ilość energii elektrycznej wytworzona w OZE wyniosła prawie 13,3 TWh.

Po raz czwarty zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu podsumowującego ubiegły rok na rynku energii elektrycznej i gazu. Duzi odbiorcy energii chętnie sięgają po dane zawarte w naszych publikacjach, ponieważ analiza trendów i zachowań cen pozwala im lepiej planować działalność biznesową. Chcemy także budować świadomość wśród Klientów, iż wiedza na temat indywidualnej charakterystyki zużycia energii może znacząco zredukować wpływ wahań cen rynkowych na finalne koszty zakupu energii” – powiedział Piotr Grzejszczak, senior menedżer w dziale Operacyjne Zarządzanie Zakupami Energii w RWE Polska S.A.W raporcie opracowanym przez ekspertów RWE znajdują się szczegółowe dane o rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. Autorzy analizują m.in. czynniki, które kształtowały rynek w 2014 r.

Wśród największych wyzwań na rynku energii elektrycznej w 2014 r. autorzy raportu wskazują wzrost i zmienność cen. Zdaniem ekspertów RWE było to spowodowane m.in. wdrożeniem Operacyjnej Rezerwy Mocy, wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 oraz koniecznością inwestycji w nowe moce wytwórcze. Rynek polski nadal pozostaje mocno odizolowany od rynków sąsiednich, dlatego brakuje możliwości importu tańszej energii z zagranicy. Kolejnym czynnikiem wprowadzającym niepewność były prace nad ustawą OZE co do przyszłej formy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Zdaniem autorów, czynnikami kształtującymi sytuację na rynku gazu były realizacja obliga gazowego, która spowodowała wzrost płynności na Towarowej Giełdzie Energii oraz rozbudowa infrastruktury przesyłowej umożliwiająca import gazu z Zachodu. Na rynku pojawiły się również nowe podmioty, co wzmogło konkurencję i powinno sprzyjać dalszemu rozwojowi zarówno rynku hurtowego, jak i detalicznego w przyszłości.

„RWE nieustannie monitoruje rynek energii elektrycznej i gazu, ponieważ dzięki temu może dostarczać swoim Klientom produkty pozwalające na elastyczne i optymalne dopasowanie zakupu energii do profilu ich zużycia” – dodaje Piotr Grzejszczak.

W 2015 r. wyzwaniem będzie dalsza integracja polskiego rynku energii elektrycznej poprzez wdrażanie mechanizmów market coupling oraz rozbudowa infrastruktury przesyłowej. W tym roku na rynku gazu planowane jest oddanie terminalu LNG oraz rozbudowa łącznika w Cieszynie. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa i dywersyfikacji kierunków dostaw. Barierą na drodze do liberalizacji pozostaje jednak Ustawa o „zapasach” uzależniająca obowiązek tworzenia zapasów od ilości importowanego gazu.Pełna wersja raportu www.rwe.pl/pl/o-firmie/publikacje

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również