Regulowanie parametrów przebiegu procesów produkcji

© TechHive

Udostępnij:

Produkcja przemysłowa to bardzo szerokie pojęcie, obejmujące wiele różnych procesów zachodzących równolegle czy naprzemiennie na liniach produkcyjnych. Powstanie finalnego produktu niejednokrotnie wymaga dużo czasu potrzebnego na przeprowadzenie różnych reakcji i przemian fizycznych.

Niezmiernie istotne jest to, że owe reakcje i przemiany bardzo często wymagają ściśle określonych warunków, gdyż tylko wtedy przebiegają prawidłowo, to znaczy z maksymalną wydajnością i z otrzymaniem pożądanego produktu. Jeżeli warunki te ulegną zmianie i przekroczą dopuszczalne zakresy lub wartości, wydajność może znacznie spaść i/lub powstaną produkty o niewystarczającej jakości lub zupełnie inne od oczekiwanych.Ponadto w wielu przypadkach przekroczenie dopuszczalnych wartości wielkości procesowych wiąże się z powstaniem niebezpiecznych sytuacji, kiedy to instalacja może ulec uszkodzeniu i zacząć emitować substancje chemiczne, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Nie mniej niebezpieczne są czynniki fizyczne, takie jak temperatura i ciśnienie.

To właśnie temperatura i ciśnienie są parametrami najczęściej poddawanymi regulacji w toku procesów przemysłowych. W tym celu wykorzystywane są regulatory temperatury. Urządzenia te znacznie różnią się między sobą stopniem skomplikowania. Najprostsze regulatory posiadają tylko mechanizm start-stop, dzięki któremu włączają i wyłączają urządzenie grzewcze, w zależności od zaprogramowanej temperatury. Jednak zdecydowana większość procesów wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych regulatorów PID, wyposażonych w algorytm proporcjonalno-całkująco-różniczkujący. Regulatory temperatury PID są potrzebne wszędzie tam, gdzie na linii produkcyjnej często pojawiają się duże i gwałtowne zakłócenia.

Chociaż urządzenia kontrolujące procesy przemysłowe określa się mianem regulatorów temperatury, mogą one także sterować poziomem innych parametrów, takich jak wspomniane ciśnienie, a także natężeniem przepływu, prędkością, siłą, składem chemicznym itd.Na rynku dostępne są regulatory w wielu wersjach standardowych, ale większość producentów oferuje także wykonanie urządzeń na zamówienie, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta.

Źródło: CentrumPR

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również