Remzap w gronie liderów BHP

© Remzap

Udostępnij:

24 listopada 2015 r. firma REMZAP w Puławach została nagrodzona przez Urząd Dozoru Technicznego i Ministerstwo Gospodarki statuetką Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w kategorii Modernizujący. W zorganizowanym już po raz drugi plebiscycie uczestniczyło ok. 20 tysięcy firm zarejestrowanych w UDT, spośród których wyróżniono łącznie 6 podmiotów – po dwa w każdej z trzech kategorii: Wytwórca, Użytkownik i Modernizujący.

Celem plebiscytu jest premiowanie firm, które wyróżniają się na polskim rynku wysokim poziomem bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa pracy, a także świadczą szerokie usługi na rzecz rozwijania innowacyjności i gospodarki Polski. Wyróżnienie służy promowaniu zachowań sprzyjających wzrostowi bezpieczeństwa urządzeń technicznych, środowiska pracy i personelu. Potwierdzeniem słuszności podjętej przez UDT i Ministerstwo Gospodarki decyzji było też kolejne wyróżnienie odebrane zaledwie trzy dni później z rąk przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. I tym razem organy państwowe doceniły wkład przedsiębiorstwa w kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród własnej załogi, przyznając mu III miejsce w okręgowej edycji konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej dla województwa lubelskiego w kategorii firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Podobnie jak plebiscyt Lider Bezpieczeństwa Technicznego konkurs organizowany przez PIP ma zachęcać przedsiębiorstwa do przestrzegania przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie BHP służących m.in. ograniczeniu liczby wypadków przy pracy.Dodatkowe punkty przyznawane są również za implementację niestandardowych – w polskich warunkach – elementów ochrony pracy, w tym programów służących popularyzacji wiedzy o ochronie pracy i działań na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy, a także za innowacyjne podejście do zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami bezpieczeństwa pracy oraz sprawną realizację zaleceń i decyzji organów nadzoru nad warunkami pracy.

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również