Rośnie polski PKB

 

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wstępny szacunek produktu krajowego brutto (PKB) w I kwartale 2015 r. W tym okresie PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,6% w porównaniu z I kwartałem 2014 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 15 maja 2015 r.

W I kwartale 2015 r. wzrost popytu krajowego w skali roku wyniósł 2,6% i był wolniejszy od notowanego w IV kwartale 2014 r. (5,0%). Wpłynął na to niewielki spadek akumulacji oraz niższy niż w IV kwartale ubiegłego roku wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,1% wobec 3,8%. W takim samym tempie (3,1%) rosło spożycie w sektorze gospodarstw domowych. Po wysokim realnym wzroście akumulacji brutto w poprzednim roku, w I kwartale br. zanotowano jej spadek o 0,5%. Było to wynikiem znacznego obniżenia przyrostu rzeczowych środków obrotowych (zapasów). Utrzymało się natomiast wysokie tempo wzrostu popytu inwestycyjnego – o 11,4%. W efekcie dodatni wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,5 pkt. proc. (wobec 4,8 pkt. proc. w IV kwartale 2014 r.). Dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,6 pkt. proc. (wobec 2,7 pkt. proc. w IV kwartale 2014 r.). Na dodatni wpływ spożycia ogółem na tempo wzrostu PKB złożyły się pozytywne wpływy spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,0 pkt. proc. i spożycia publicznego +0,6 pkt. proc. Pozytywny wpływ popytu inwestycyjnego (+1,4 pkt. proc.), a jednocześnie znaczący, negatywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-1,5 pkt. proc.), przełożyły się na ujemny wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,1 pkt. proc. Po raz pierwszy od IV kw. 2013 r. wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego był dodatni i wyniósł 1,1 pkt. proc.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,0%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2015 r. wzrosła realnie o 0,7%.

W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2015 r. wzrosła realnie o 1,0%.

www.stat.gov.pl


MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.