Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

©

Udostępnij:

Z danych opublikowanych przez Factors Chain International (FCI), międzynarodową organizację zrzeszającą największe firmy faktoringowe wynika, że w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o blisko 10% (9,8 proc r/r). W Polsce wartość wierzytelności wykupionych w 2014 r. przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) była o 17,31% wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 114,5 miliardów zł. W Europie, która jest największym rynkiem faktoringu na świecie, wartość ta wyniosła blisko 1487 mld euro.Badanie EFL wśród MŚP
W celu zrozumienia możliwości firm z sektora MŚP do rozwoju, EFL opracował indeks „Barometr EFL”, którego zadaniem jestpokazanie poziomu orientacji firm z sektora MŚP do wzrostu. Barometr EFL[1] powstał w oparciu o wskaźniki związane z przewidywanym poziomem sprzedaży, prognozowanym utrzymaniem płynności finansowej, planowanymi inwestycjami w środki trwałe oraz szacowanym poziomem zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Na początku roku, jego wartość wyniosła 54,3 pkt. Oznacza to, że kondycja finansowa większości przedsiębiorstw MŚP jest na poziomie wyższym o ponad 4 pkt. od progu OR, który wskazuje na ograniczony rozwój i dużą niepewność przedsiębiorców.

 

We wszystkich czterech badanych obszarach odsetek przedsiębiorców wskazujących na wzrost: sprzedaży, lepszą płynność, wzrost zapotrzebowania na środki zewnętrzne czy też wzrost skłonności inwestycyjnej w środki trwałe jest wyższa niż odsetek firm, które prognozują spadki.

 Blisko 9,5% przedsiębiorców sięga po faktoring 
Przedsiębiorcy pytani o płynność finansową w zdecydowanej większości deklarowali, że będzie ona taka sama (68,4%) lub wyższa (14,5%) niż w minionym roku. Niecałe 4% respondentów nie potrafiło określić czy poziom płynności finansowej ulegnie zmianie. Zaledwie 13,8% uważało, że będzie ona gorsza. Jej pogorszenie zgłaszali głównie mali i średni przedsiębiorcy z branży transportowej.

Z badania przeprowadzonego przez EFL wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po faktoring jako zewnętrze źródło finansowania inwestycji. Z opublikowanego w 2011 roku raportu EFL „MŚP pod lupą”[2] wynika, że dla 46 proc. przedsiębiorców kredyt bankowy był głównym źródłem finansowania bieżącej działalności, co trzecie przedsiębiorstwo miało podpisaną umowę leasingu, a wykorzystanie faktoringu 4% badanych. W najnowszym badaniu Barometru EFL, korzystanie z faktoringu deklaruje 9,3% przedsiębiorców.

 

– Faktoring, zyskuje na znaczeniu i powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych. – mówi Stanisław Atanasow, prezes zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA. – Jest on doskonałym narzędziem dla firm, które muszą funkcjonować w zmieniającej się i niepewnej sytuacji rynkowej. Jak pokazują dane, polscy przedsiębiorcy coraz bardziej przekonują się do tej usługi, niemniej jeszcze nieco brakuje do osiągnięcia europejskiego poziomu zainteresowania ofertą firm faktoringowych.

[1] Barometr EFL powstał w oparciu o badanie Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opinie
i prognozy przedsiębiorców pierwszy kwartał 2015 r. zrealizowany przez instytut Keralla Research na ogólnopolskiej i reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).Badanie wykonano w dniach 28.01-04.02.2015.

[2] Raport „MŚP pod lupą” powstał w oparciu o badania, które na zlecenie EFL przeprowadził firma TNS Pentor. Badania zostały wykonane na próbie 600 przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. Dobór próby był losowo-kwotowy (uwzględniając wielkość zatrudnienia), a jej rozkład geograficzny był zgodny ze strukturą populacji. Informacje zostały zebrane metodą CATI w dniach 9-23 sierpnia 2011 roku.

 

www.efl.pl

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również