Sektor MSP napędza rynek faktoringu

Preview
PixaBay
Reklama
Reklama

Faktoring to wygodne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często wykazują się intensywnym wzrostem sprzedaży, a co za tym idzie - posiadają duże zapotrzebowanie na dodatkowe środki obrotowe. W ramach tego rozwiązania, przedsiębiorca może liczyć na rozbudowany zakres obsługi, gdzie faktor zarządza wierzytelnością od strony księgowej (element alokacji płatności realizowanych przez odbiorców dokonywany jest przez faktora), jak również od strony jakościowej (element monitoringu wierzytelności, windykacji przedsądowej i sądowej).

Rosnący popyt na usługi faktoringowe ma znaczący wpływ nie tylko na rozwój oferty, ale także coraz lepsze dopasowywanie jej przez faktorów do rosnących i zróżnicowanych potrzeb klientów. W zależności od wielkości firmy, specyfiki rynku, na którym operuje firma – warto dopasować rodzaj faktoringu do rodzaju prowadzonej działalności. Dla firm z sektora małych oraz średnich firm, oferowana jest najczęściej kompleksowa obsługa faktoringowa, która zakłada ścisłą relację pomiędzy wszystkimi stronami usługi: faktorem, faktorantem (klientem) oraz odbiorcą.
Rozwiązanie to jest najlepsze dla firm z sektora MSP, dla których ważny jest jak najszerszy outsourcing czynności proceduralnych. Przekazanie zadań związanych z zarządzaniem wierzytelnościami wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, w tym wypadku faktorowi, ma uzasadnienie zarówno operacyjne, jak również kosztowe.

Pozyskanie kapitału obrotowego od faktora umożliwia przedsiębiorcom zajęcie się swoim głównym biznesem, a co za tym idzie przeniesienie na faktora części obowiązków związanych m.in. ze sprawdzaniem wiarygodności nowych kontrahentów, czy decydowaniem o wysokości limitów finansowania (kupieckich) przyznawanych na tych odbiorców. Faktor pełni w tym wypadku niewątpliwie rolę doradczą, wspomagając przedsiębiorstwa w działaniach prewencyjnych.

Reklama

Specjalna obsługa

Przedsiębiorstwa z sektora MSP nie wymagają tak bardzo sprofilowanego produktu, głównie ze względu na skalę działalności, brak rozbudowanych działów finansowo-księgowych, ale także na potrzebę ograniczania przez nie kosztów. Faktoring dla firm mniejszych powinien być zatem ustandaryzowany, prosty w swojej obsłudze, a co za tym idzie umożliwiać klientom pełne wykorzystanie jego podstawowych funkcji, czyli m.in.: finansowania, inkaso wierzytelności, monitowania kontrahentów oraz przejęcia ryzyka ich niewypłacalności. Istotne jest więc, aby klient po wprowadzeniu usługi faktoringu w swoim przedsiębiorstwie, odczuwał jego zalety, ale nie zauważał go w codziennym prowadzeniu biznesu. Faktorzy dla małych i średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o linie faktoringowe w większości przypadków stosują złagodzone kryteria przy podejmowaniu decyzji.

Reklama

Czy to jest korzystne?

Faktoring jest elastycznym i efektywnym instrumentem finansowym, zapewniającym nie tylko płynność finansową, ale i zmniejszającym ryzyko związane ze sprzedażą. Firmy z sektora MSP operujące na krajowych i zagranicznych rynkach doceniają szereg zalet faktoringu, wśród których wymienić należy:

 • Dużą elastyczność
  W porównaniu z tradycyjnymi formami krótkoterminowego finansowania, takimi jak kredyty obrotowe, faktoring cechuje dużo większa elastyczność oraz możliwość dostosowania poziomu gotówki do aktualnego poziomu sprzedaży i potrzeb firmy.
 • Poszerzenie grona odbiorców
  Odbywa się to m.in. poprzez możliwość udzielania dłuższych terminów płatności oraz weryfikację wiarygodności kontrahenta. Faktoring świadomie wybierają firmy, które pragną wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną, chcą poprawić strukturę bilansu i wskaźniki finansowe oraz chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców.
 • Zachowanie płynności finansowej
  Środki finansowe są już do dyspozycji firmy w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu wystawienia faktury. Gotówkę uzyskaną z faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel, dlatego to przedsiębiorca decyduje, w jaki sposób je wykorzysta i jakie korzyści mu faktoring przyniesie. Faktoring nie powoduje powstania zadłużenia i poprawia wskaźniki płynności, a przeznaczając otrzymane środki na regulację zobowiązań, zadłużenie jeszcze się zmniejsza, wpływając jeszcze bardziej korzystnie na strukturę bilansu. To z kolei przekłada się na większą zdolność kredytową i wzrost zaufania instytucji finansowych, a także kontrahentów oraz inwestorów
 • Przejęcie ryzyka niewypłacalności
  Funkcja gwarancyjna (inaczej: del credere) polega na przejęciu przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Podobnie jak majątek trwały czy zapasy, należności są ważnym składnikiem aktywów, który należy zabezpieczyć. Nigdy nie mamy pewności, że nasz kontrahent ureguluje należność, a praktyka gospodarcza pokazuje, że bankrutują nawet najbardziej wiarygodni partnerzy handlowi. Skorzystanie z usługi przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów pozwala zabezpieczyć przedsiębiorcę przed skutkami braku zapłaty przez dłużników, które wynikają z przewlekłych opóźnień, upadłości czy bankructw.


Koszty

W dobie liczenia przez przedsiębiorstwa każdej złotówki, cięcia kosztów oraz dążenia do utrzymania pozycji na rynku, faktoring może być skutecznym narzędziem poprawiania płynności. Jak każda usługa, kosztuje – jednak zaskakująco mniej, niż się powszechnie wydaje. Oczywiście nie ma jednej, stałej ceny. Koszty faktoringu są uzależnione od wielu czynników, tj.: zakresu współpracy (wysokość limitu finansowania), branży w której działa klienta, jakości portfela kontrahentów włączonych do umowy, standingu finansowego klienta, oferowanych terminów płatności oraz waluty sprzedaży.

Standardowo na koszt faktoringu składają się:

Opłata wstępna (prowizja przygotowawcza), liczona jako procent kwoty przyznanego limitu klienta.

Oprocentowanie oparte na stawce referencyjnej (WIBOR, EURIBOR, LIBOR), powiększonej o uzgodnioną z faktorem marżę. Odsetki są naliczane od momentu wypłaty środków przez faktora na rachunek bankowy faktoranta (klienta) do momentu spłaty zobowiązania przez odbiorcę.

Prowizja operacyjna naliczana procentowo od nabywanych przez faktora wierzytelności (faktur). Wysokość prowizji jest uzależniona od oferowanych terminów płatności. Im są dłuższe, tym prowizja operacyjna będzie wyższa.

W sytuacji, w której faktor będzie przejmować ryzyko przewlekłej zwłoki w płatności oraz niewypłacalności prawnej kontrahentów włączonych do umowy, pojawi się dodatkowy koszt za przejęcie ryzyka. Jest on również określany procentowo w stosunku ubezpieczonego obrotu.

Decyzja dotycząca wyboru faktoringu oraz konkretnego faktora nie powinna sprowadzać się tylko i wyłącznie do oferty z najniższą ceną, która często nie idzie w parze z najwyższą jakością, ponieważ klient tak naprawdę nie otrzymuje wszystkich korzyści, których oczekiwał decydując się na usługę faktoringową np. odpowiednich limitów finansowania lub dodatkowej obsługi. Wybierając firmę faktoringową klienci powinni zwracać uwagę na to, czy faktor będzie mógł zaproponować produkty możliwie najlepiej dostosowane do ich oczekiwań. Przedsiębiorcy wiedzą już, że faktoring nie jest tylko alternatywą dla kredytu bankowego, ale oferuje coś więcej poza samym finansowaniem, mianowicie: oceną wiarygodności kredytowej odbiorców, przejęciem ryzyka ich niewypłacalności, administrowaniem należnościami, czy obsługę windykacyjną. Jeżeli firma potrzebuje nie tylko finansowania, powinna szukać partnera, który zaoferuje produkt umożliwiający kompleksowe zarządzanie należnościami.

Autor: Wojciech Superson, dyrektor działu obsługi klienta Coface Poland Factoring
Źródło: Coface

Reklama

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama