Siedemnasta edycja Nagrody Siemensa

Preview
Siemens
4.1.2012
Reklama
Reklama

Rozpoczął się konkurs przeznaczony dla naukowców i studentów polskich uczelni technicznych i instytutów naukowo - badawczych. 

Ubiegłoroczny konkurs o Nagrodę Siemensa zyskał po raz pierwszy nowy wymiar. Mogli do niego przystąpić także absolwenci studiów w obszarze automatyki i robotyki. Spośród 19 zgłoszonych prac magisterskich i inżynierskich jury przyznało 3 nagrody. 27 czerwca 2011 roku, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Ubiegłoroczna edycja została poszerzona o konkurs na najlepszą pracę dyplomową w obszarze automatyki oraz robotyki i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W związku z tym firma postanowiła kontynuować konkurs w poszerzonej formule także w tym roku.

Reklama

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku, naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Dotyczy to w szczególności projektów z dziedziny elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska, w których aktywne działa Siemens. Łącznie przyznano ją, indywidualnie bądź zespołowo, ponad 50 naukowcom. Porozumienie w sprawie Nagrody odnowiono 22 października 2010 roku na kolejne 5 lat. 

Szczegóły dotyczące zasad zgłaszania, formularze i regulamin konkursu można znaleźć na stronach:

Reklama
Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama