Skuteczne zarządzanie personelem

Preview
BPSC
Reklama
Reklama

mHR firmy BPSC to nowoczesne i elastyczne narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji. System mHR jest oparty o spójną koncepcję zarządzania, w centrum której znajduje się pracownik. System mHR pozwala zintegrować i analizować wszystkie istotne z punktu widzenia sukcesu przedsiębiorstwa informacje dotyczące pracowników.

Aplikacja posiada kompletny, gotowy do zaimplementowania, zestaw narzędzi i fachową wiedzę. Ułatwiają one działom HR realizację codziennych obowiązków, dzięki czemu mogą one koncentrować się przede wszystkim na strategicznych zadaniach, stając się ważnym partnerem dla biznesu.

Reklama

System mHR dzięki licznym funkcjonalnościom w sposób naturalny automatyzuje procesy związane z zarządzaniem ludźmi. Łatwo integruje się z rozwiązaniami kadrowo-płacowymi – zarówno własnymi, jak i zewnętrznymi, tworząc kompletne źródło wiedzy o pracowniku. Firmy wykorzystujące to rozwiązanie podkreślają możliwość szybkiego dostępu do informacji m.in. o umiejętnościach pracowników, ukończonych szkoleniach, uprawnieniach, wynikach oceny pracowniczej, stawianych celach, a także wynagrodzeniu, premiach czy dodatkowych benefitach. Rozwiązanie to spełnia oczekiwania zarówno producentów, jak i poddostawców, a dzięki wersjom językowym otwarty jest na komunikację w ramach rozproszonych, międzynarodowych struktur

Jednym z narzędzi w systemie mHR jest Mapa Umiejętności.
– Obniżenie wskaźnika reklamacji, wzrost efektywności przy jednoczesnym utrzymaniu jakości wytwarzanych produktów, spadek liczby godzin nadliczbowych to tylko część korzyści wynikających z pełnego dostępu do informacji zawartych w Mapie Umiejętności – podkreśla Anna Owoc, specjalista ds. kontraktów mHR w BPSC SA. Rozwiązanie to obrazuje w sposób graficzny stopień opanowania przez pracowników czynności realizowanych na danym etapie produkcji/ procesu wytwórczego produktów i półproduktów. Obok obszarów efektywności, kompetencji, kwalifikacji, szkoleń oraz zarządzania przez cele tworzy kompleksowe podejście do oceny pracownika systemu mHR.

Reklama

Funkcjonalności składające się na Mapę Umiejętności:
• Definiowanie grup umiejętności/ kompetencji technicznych do poziomu nazwy lub realizowanych czynności, niezbędnych do poprawnego wykonania etapu na linii produkcyjnej lub zadań stanowiska w gnieździe roboczym (w zdefiniowanej skali poziomów rozwoju umiejętności – dowolna skala).
• Definiowanie wymagań – profili umiejętności/ kompetencji technicznych wymaganych na danym stanowisku linii produkcyjnej lub stanowisk w gnieździe roboczym.
• Ocena umiejętności/ kompetencji technicznych od samooceny do 360 stopni – od decyzji po organizację.
• Ocena umiejętności/ kompetencji technicznych przez wskazanie poszczególnych czynności/ operacji rozpisanych na kolejnych poziomach rozwoju danej umiejętności. Możliwa jest też ocena wprost danego poziomu umiejętności bez oceny poszczególnych czynności/ operacji.
• Raporty indywidualne z ocen oraz przekrojowe, w tym matryca poliwalencji, wskaźnik zabezpieczenia stanowisk, wskaźnik uniwersalności pracownika.
• Możliwość przeprowadzania operacji na tej bazie danych, doboru osób do stanowisk i stanowisk do osób na podstawie wyników ocen.

www.bpsc.com.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama