Skuteczne zarządzanie personelem

© BPSC

Udostępnij:

mHR firmy BPSC to nowoczesne i elastyczne narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji. System mHR jest oparty o spójną koncepcję zarządzania, w centrum której znajduje się pracownik. System mHR pozwala zintegrować i analizować wszystkie istotne z punktu widzenia sukcesu przedsiębiorstwa informacje dotyczące pracowników.

Aplikacja posiada kompletny, gotowy do zaimplementowania, zestaw narzędzi i fachową wiedzę. Ułatwiają one działom HR realizację codziennych obowiązków, dzięki czemu mogą one koncentrować się przede wszystkim na strategicznych zadaniach, stając się ważnym partnerem dla biznesu.System mHR dzięki licznym funkcjonalnościom w sposób naturalny automatyzuje procesy związane z zarządzaniem ludźmi. Łatwo integruje się z rozwiązaniami kadrowo-płacowymi – zarówno własnymi, jak i zewnętrznymi, tworząc kompletne źródło wiedzy o pracowniku. Firmy wykorzystujące to rozwiązanie podkreślają możliwość szybkiego dostępu do informacji m.in. o umiejętnościach pracowników, ukończonych szkoleniach, uprawnieniach, wynikach oceny pracowniczej, stawianych celach, a także wynagrodzeniu, premiach czy dodatkowych benefitach. Rozwiązanie to spełnia oczekiwania zarówno producentów, jak i poddostawców, a dzięki wersjom językowym otwarty jest na komunikację w ramach rozproszonych, międzynarodowych struktur

Jednym z narzędzi w systemie mHR jest Mapa Umiejętności.
– Obniżenie wskaźnika reklamacji, wzrost efektywności przy jednoczesnym utrzymaniu jakości wytwarzanych produktów, spadek liczby godzin nadliczbowych to tylko część korzyści wynikających z pełnego dostępu do informacji zawartych w Mapie Umiejętności – podkreśla Anna Owoc, specjalista ds. kontraktów mHR w BPSC SA. Rozwiązanie to obrazuje w sposób graficzny stopień opanowania przez pracowników czynności realizowanych na danym etapie produkcji/ procesu wytwórczego produktów i półproduktów. Obok obszarów efektywności, kompetencji, kwalifikacji, szkoleń oraz zarządzania przez cele tworzy kompleksowe podejście do oceny pracownika systemu mHR.

Funkcjonalności składające się na Mapę Umiejętności:
• Definiowanie grup umiejętności/ kompetencji technicznych do poziomu nazwy lub realizowanych czynności, niezbędnych do poprawnego wykonania etapu na linii produkcyjnej lub zadań stanowiska w gnieździe roboczym (w zdefiniowanej skali poziomów rozwoju umiejętności – dowolna skala).
• Definiowanie wymagań – profili umiejętności/ kompetencji technicznych wymaganych na danym stanowisku linii produkcyjnej lub stanowisk w gnieździe roboczym.
• Ocena umiejętności/ kompetencji technicznych od samooceny do 360 stopni – od decyzji po organizację.
• Ocena umiejętności/ kompetencji technicznych przez wskazanie poszczególnych czynności/ operacji rozpisanych na kolejnych poziomach rozwoju danej umiejętności. Możliwa jest też ocena wprost danego poziomu umiejętności bez oceny poszczególnych czynności/ operacji.
• Raporty indywidualne z ocen oraz przekrojowe, w tym matryca poliwalencji, wskaźnik zabezpieczenia stanowisk, wskaźnik uniwersalności pracownika.
• Możliwość przeprowadzania operacji na tej bazie danych, doboru osób do stanowisk i stanowisk do osób na podstawie wyników ocen.Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również