Sprzedaż olejów smarowych w roku 2011

W roku 2011 producenci i importerzy olejów smarowych sprzedali w Polsce prawie 245 000 ton produktów. Oznacza to niewielki - o blisko 3% ‐ wzrost w ujęciu rok do roku.

Można zatem mówić o stabilizacji na poziomie minimalnie niższym od przedkryzysowego, rekordowego roku 2007. Rynek odrobił straty spowodowane spowolnieniem gospodarczym lat 2008‐2009 i osiągnął ponownie poziom równowagi i stabilizacji. Rynek olejów smarowych dzieli się na dwa osobne obszary: segment olejów dla motoryzacji oraz segment olejów dla przemysłu. Stosunek ich udziałów pozostaje na przestrzeni lat stabilny: oleje dla motoryzacji to nieco ponad 50% całości rynku.

Segment olejów dla motoryzacji to przede wszystkim oleje silnikowe. W roku 2011 sprzedano w Polsce
52 000 ton olejów silnikowych do pojazdów osobowych, 36 000 ton do pojazdów ciężarowych oraz sprzętu pomocniczego, a także około 15 000 ton silnikowych olejów jednosezonowych. W sumie rynek nieznacznie przekroczył wielkość 103 000 ton. Jest to wynik lepszy niż rok wcześniej (99 000 ton), ale nadal nieco niższy niż  rekordowym roku 2007, kiedy sprzedano w Polsce blisko 108 000 ton olejów silnikowych.
Rok 2011 był bardzo dobry dla segmentu olejów przeznaczonych dla przemysłu, bowiem sprzedaż wzrosła o ponad 5 procent, osiągając rekordowy od 2006 roku poziom blisko 113 000 ton. Pozytywny trend objął równomiernie wszystkie rodzaje olejów przemysłowych.

Prognoza na lata 2012 - 2013
W oparciu o dane historyczne i prognozowany spadek dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego szacuje, iż w latach 2012 - 2013 rynek olejów początkowo będzie się zachowywał dość stabilnie, zaś z upływem czasu zacznie stopniowo wykazywać niewielką tendencję wzrostową.

źródło: POOiHN


Aneta Głodowska