Stalowa rura podwójna Doppelrohr dalej bezkonkurencyjna

Preview
Reklama
Reklama

Prezentowana już w zeszłym roku opatentowana podwójna rura preizolowana Doppelrohr - oferowana przez firmę Isoplus Polska Sp. z o.o. z Katowic - dzięki temu, że jej zastosowanie daje znaczne oszczędności w zakresie strat cieplnych, nadzoru sieci, kosztów prac ziemnych i montażu, liczby muf i elementów kompensacyjnych, nadal pozostaje najciekawszą propozycją branży rurowej w Polsce.

   Podwójna rura Doppelrohr jest bardzo dobrym rozwiązaniem do przesyłu energii cieplnej przynoszącym optymalne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Pionowe ułożenie rury zasilającej i powrotnej w jednej izolacji zapewnia taką izolacyjność, jaka jest przy zastosowaniu dwóch rur pojedynczych z pogrubioną izolacją - pionowy układ zasilania i powrotu prowadzi do utworzenia bloku cieplnego i związanej z tym dużej redukcji strat ciepła. Za sprawą takiej konstrukcji rury osiągnięto optymalne wykorzystanie izolacji z twardej pianki poliuretanowej PUR połączone z minimalnym zużyciem materiału.

Reklama

   Co się tyczy procesu produkcyjnego twardej pianki poliuretanowej PUR, to na linii produkcyjnej w procesie nieciągłym umieszcza się piankę między rurą przewodową a rurą płaszczową i w wyniku chemicznej reakcji egzotermicznej powstaje wysokiej jakości materiał izolacyjny o niskiej przewodności cieplnej - lPUR = maks. 0,0275 W/mK - i niewielkim ciężarze właściwym. Warto nadmienić, że Isoplus stosuje w 100% piankę nieszkodliwą dla środowiska i niezawierającą freonu. W procesie spieniania wykorzystuje cyklopentan, który przy bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych ma najmniejsze z możliwych wartości ODP (Ozone Depleting Potential) i GWP (Global Warming Potential) - ODP = 0, a GWP < 2.

   W rurze podwójnej Doppelrohr funkcję rury płaszczowej spełnia wypróbowana rura PEHD o gładkiej powierzchni. PEHD, czyli polietylen o wysokiej gęstości, to wyciskany bezszwowo, odporny na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia twardy polietylen o wysokiej odporności dynamicznej (do -50ºC). Spełnia ogólne wymagania stawiane produktom przez normę DIN 8075. Zgodnie z EN 253 w celu optymalnej przyczepności do twardej pianki PUR poddawany jest procesowi koronowania. Wymiary oraz grubości ścianek rury płaszczowej spełniają wymagania normy EN 253 (przewodność cieplna: λPE80 = 0,40 W/mK). PEHD jest w dużym stopniu odporny na działanie warunków atmosferycznych i na promieniowanie UV, jak również na wszelkie związki chemiczne występujące w gruncie. We wszystkich krajowych i międzynarodowych normach i wytycznych dotyczących PE jest on jedynym materiałem nadającym się do bezpośredniego układania w gruncie.

   Jeśli chodzi o rury przewodowe w preizolowanej rurze Doppelrohr, to są one wykonywane ze stali spawanej wysokimi częstotliwościami (współczynnik spawania V = 1,0).

   Szczególnie zainteresowanym podajemy zakres zastosowania stalowych rur Doppelrohr:

Reklama

maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax: 130°C;

maksymalna dopuszczalna różnica temperatur VL/RL DT: 50 K;

maksymalne dopuszczalny ciśnienie robocze pB: 2,5 tys. kPa;

maksymalne dopuszczalne naprężenia osiowe smax: 190 N/mm²;

system nadzoru: IPS-Cui IPS-NiCr;

dopuszczalne media: woda grzewcza oraz inne ciecze nadające się do przesyłu rurą stalową.

(ak)

www.isoplus.pl

Reklama

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama