Systemy wideokonferencyjne w przemyśle

Preview
Tandberg
19.1.2011
Reklama
Reklama

Większa efektywność, mniejsze koszty, możliwość zwiększenia jakości usług lub produktów i skrócenia czasu ich wprowadzania na rynek, a w efekcie uzyskanie przewagi nad konkurencją - to typowe korzyści wdrożeń systemów wideokonferencyjnych, które dotyczą różnych segmentów rynku, również branży przemysłowej.

Analitycy Gartnera przewidują, że rynek systemów wideokonferencyjnych do 2013 r. będzie rósł w tempie 17,8% rocznie, a wartość sprzedaży produktów i usług w tym segmencie sięgnie 8,6 mld USD (w 2008 r. było to 3,8 mld USD). Z kolei Marthin De Beer, wiceprezes Cisco Emerging Technologies Group uważa, że już za 2-3 lata 90% ruchu internetowego będzie generowane przez transmisję plików wideo.

Reklama

Zobaczyć to uwierzyć
Choć popyt na rozwiązania wideokonferencyjne szybko rośnie, wciąż nie są one standardowym elementem systemów IT w przedsiębiorstwach i instytucjach. Wynika to głównie z nikłej znajomości tej technologii przez jej potencjalnych użytkowników. Przyzwyczajenie ludzi do standardowych form kontaktów, takich jak telefon, mail czy osobiste spotkanie, to obecnie największe bariery dla popularyzacji rozwiązań wideokonferencyjnych. Opinię taką potwierdzają wyniki badań ankietowych, jakie przeprowadziła w 12 krajach firma analityczna Ipsos MORI we współpracy z Cisco. Miały one odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie postrzegają zyski biznesowe płynące z zastosowania komunikacji wideo jako elementu systemów pracy grupowej i jakie są najważniejsze bariery zastosowań. Ich wyniki okazały się bardzo interesujące. Podstawowy płynący z nich wniosek to bardzo duża rozbieżność między opiniami wyrażanymi przez osoby, które nie używają systemów komunikacji wideo i tymi, które już z nich korzystają. Okazało się, że te drugie mają zdecydowanie bardziej pozytywne opinie o praktycznie wszystkich promowanych przez producentów zaletach systemów wideokonferencyjnych.

Reklama

Więcej niż tylko obraz
Rozwiązania wideokonferencyjne IP oferują zacznie więcej funkcji niż tylko transmisja wideo i głosu. Z reguły mogą one być integrowane z systemami ujednoliconej komunikacji. Pozwalają na podłączenie komputera w celu wyświetlania dokumentów lub prezentacji, komunikację ze zdalnymi użytkownikami wyposażonymi w różne urządzenia podłączone do sieci, jak kamera wideo, telefon IP lub smartfon. Możliwość taką zapewniają serwery i mostki wideokonferencyjne z oprogramowaniem pozwalającym na odpowiednią transformację sygnałów. Oprócz tego rozwiązania wideokonferencyjne można skorelować z oprogramowaniem do obsługi pracy grupowej, kalendarzami lub pocztą elektroniczną.

Wideo w polskim przemyśle
Brak praktycznych doświadczeń i znajomości technologii wideokonferencyjnych to obecnie największa bariera w ich popularyzacji, również w branży przemysłowej. Jest ona nawet ważniejsza niż ograniczenia budżetowe. Dlatego też warto się zapoznać z przykładami wdrożeń, które mogą zwrócić uwagę nie tylko na standardowe zastosowania, ale nasunąć nowe pomysły wykorzystania wideokonferencji. Jednocześnie pokazują one obszary potencjalnych oszczędności, które może przynieść wdrożenie tego typu rozwiązań. Dobrym przykładem na naszym rodzimym gruncie może być wdrożenie systemu wideokonferencyjnego w firmie Skanska, która należy do wiodących firm budowlanych i deweloperskich na świecie. Oddział Skanska w Polsce jest największą na lokalnym rynku firmą branży budowlanej. Wdrożenie to było jednym z kluczowych projektów redukcji kosztów w ramach planu poprawy wydajności firmy. Wstępne wyliczenia wykazały, że dzięki oszczędnościom na kosztach podróży, czasie pracy oraz nadgodzinach inwestycja w system wideokonferencji zwróci się w okresie 7-11 miesięcy. „W praktyce okazało się, że nastąpiło to szybciej. A według naszych obliczeń wideokonferencje pozwalają średnio zmniejszyć o 72% koszty związane z organizacją tradycyjnych spotkań" - mówi Izabela Kozak, Koordynator IT w firmie Skanska. Jednocześnie „nikt się nie spodziewał, że jakość dźwięku i obrazu podczas wideokonferencji będzie tak dobra. Przekonałem się, że 90% spraw mogę obecnie rozwiązać, korzystając z wideokonferencji, a wyjazdy są teraz dla mnie ostatecznością" - twierdzi Piotr Szypułka, koordynator sieci teleinformatycznych w firmie Skanska. Dzięki wyposażeniu pracowników w osobiste terminale wideokonferencyjne firma została objęta stałą komunikacją wizualną. Wdrożony w Skanska system Tandberg został też zintegrowany z Exchange i pozwala na dołączanie do wideokonferencji użytkowników telefonów komórkowych. Koszty komunikacji zostały znacznie obniżone, spotkania zespołów odbywają się częściej i sprawniej, a decyzje podejmowane są szybciej i w większym stopniu zespołowo. Oprócz tego system przyczynia się do utrzymania równowagi między życiem zawodowym a osobistym pracowników.

Inne przykłady zastosowań
Systemy wideokonferencyjne zostały wdrożone w wielu przedsiębiorstwach branżyprzemysłowej, jak na przykład:
StatoilHydro – wdrożenie systemu komunikacji wideo między inżynierami pracującymi na lądzie oraz na platformach wydobywczych zlokalizowanych na morzu Północnym.
Volkswagen – wdrożenie systemu do komunikacji wideo, które pozwoliło na skrócenie czasu napraw pojazdów o 50%, a ich kosztów o 30%, dzięki ułatwieniu kontaktu z zespołami wysoko wykwalifikowanych ekspertów oraz wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego do przeszkolenia pracowników ponad 200 przedstawicielstw handlowych.
Odfjell Drilling – firma wdrożyła system wideokonferencyjny w swoich 40 oddziałach zlokalizowanych na całym świecie, by ułatwić i zwiększyć efektywność kontaktów z dostawcami, klientami i pracownikami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne i utrzymanie systemów.
RTX Telecom – obecnie 90% spotkań między pracownikami różnych oddziałów tej firmy są to spotkania wirtualne przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego. Impulsem do podjęcia decyzji o inwestycji w system wideokonferencyjny było przejęcie przez duński RTX Telecom firmy D.R.S. Electronics Ltd, znajdującej się w Hongkongu.
AstraZeneca, jeden z gigantów na rynku farmaceutycznym, wykorzystuje system wideokonferencyjny w badaniach związanych z opracowywaniem nowych leków. Jego wdrożenie umożliwiło istotne zredukowanie kosztów podróży służbowych oraz skrócenie czasu wprowadzania nowych generacji leków na rynek.
Eni rozpoczęła wdrażanie rozwiązań wideokonferencji już w roku 2004, a w 2005 jej kierownictwo podjęło decyzję o inwestycji w system wideokonferencyjny IP, obejmujący całą firmę. Obecnie obejmuje on wszystkie rafinerie oraz setki miejsc w 26 krajach na pięciu kontynentach.  

Artykuł powstał we współpracy z firmą Tandberg

www.tandberg.com.pl

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama