Szkodliwe szczelinowanie w pozyskiwaniu gazu łupkowego

© Preproom

Udostępnij:

Zespół badaczy z Uniwersytetu Yale postanowił przyjrzeć się bliżej substancjom chemicznym używanym podczas hydraulicznego szczelinowania skał – jednego z etapów pozyskiwania gazu łupkowego.

Podczas analizy ok. 1000 chemikaliów odkrył, że wiele z nich ma wpływ na występowanie problemów zdrowotnych u ludzi. Wśród 240 substancji o potwierdzonej toksyczności znalazły się m.in. arszenik, benzen, kadm, ołów, formaldehyd, chlor i rtęć. Na temat toksyczności pozostałych ponad 700 związków chemicznych brakuje danych.Proces szczelinowania hydraulicznego polega na wtłaczaniu do studni cieczy pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób w skale tworzy się szczeliny, z których następnie wydobywany jest gaz ziemny. Podczas procesu powstaje dużo ścieków, a część płynów zawierających szkodliwe substancje może dostać się do wód gruntowych. Zdaniem naukowców konieczne jest prowadzenie dalszych badań składu i toksyczności cieczy – w szczególności w odniesieniu do wpływu kopalń na zdrowie osób zamieszkujących pobliskie tereny. Ponadto należałoby tam monitorować jakość wód gruntowych oraz wody pitnej rejonach wydobycia.

Udostępnij:

DrukujPrzemysław Juda
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również