Tarcza przeciwogniowa

© Pexels

Udostępnij:

 

Ryzyko wystąpienia pożaru w budynkach produkcyjno-magazynowych jest spore. Zarzewiem ognia mogą być składowane palety i kartony lub potrzebne do produkcji łatwopalne surowce, ciecze i gazy. Jedną z podstaw ochrony przeciwpożarowej w budynkach przemysłowych jest zastosowanie odpowiednich technik oraz materiałów do ochrony aktywnej i biernej. Zabezpieczenia obejmują konstrukcję budynków, materiały oraz aktywne systemy ostrzegawcze i gaśnicze.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe można podzielić na bierne i czynne. Zabezpieczenia czynne wykrywają, sygnalizują i w miarę możliwości usuwają zagrożenie pożarowe. Należą do nich systemy oddymiania, instalacje gaśnicze, systemy sygnalizacji pożarowej, sieci hydrantowe czy oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Bierne z kolei mają prewencyjny charakter i pochodzą z rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Ich rola ogranicza się głównie do minimalizacji strat podczas pożaru. Są to m.in. obecność ścianek oddzielenia przeciwpożarowego, odpowiednie okna i drzwi, a także zabezpieczenie kabli czy konstrukcji budowlanych przed niszczącym działaniem ognia.Ochrona bierna
Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe mają za zadanie niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się zagrożenia poza strefę, w której powstał pożar. W ich skład wchodzą komponenty, którymi nie można sterować w czasie zaistnienia pożaru. W tym celu już w czasie projektowania lub budowy obiektu należy zwrócić uwagę na takie elementy jak: konstrukcja i układ funkcjonalny budynku, systemy zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i wentylację.

W większości budynków przemysłowych podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest stal.Traci ona swoje parametry nośności już w temperaturze 450°C, chociaż niektóre stale stopowe stosowane w budownictwie mogą wytrzymać wyższą temperaturę – do 600°C. Aby zabezpieczyć stalowe elementy konstrukcyjne przed wysokimi temperaturami, pokrywa się je środkami podnoszącymi ich odporność ogniową. Do środków takich należą: farby pęczniejące, natryskowe i płytowe powłoki ogniochronne – te ostatnie mogą być na bazie wełny mineralnej, sylikatów lub gipsu.Przegrody ogniowe
Jednak zabezpieczenie konstrukcji i ścian budynków niewiele da, jeśli pożar będzie mógł się przenieść do innych pomieszczeń przez otwory w ścianach i sufitach. Niebezpieczeństwo związane z taką formą przenoszenia ognia jest duże, ponieważ instalacje telekomunikacyjne i elektryczne są coraz częściej instalowane w naściennych rynnach i kanałach. Izolacje przewodów wykonane są z tworzyw sztucznych, które w czasie pożaru palą się intensywnie, produkując duże ilości toksycznego dymu. Przy okazji stanowią też dogodne korytarze do przenoszenia się ognia między pomieszczeniami. Innym zagrożeniem są drzwi i okna wykonane z materiałów takich jak plastik lub niewłaściwie zabezpieczone drewno. W czasie pożaru spalają się, tworząc toksyczny dym, a po spaleniu uwalniają przepływ powietrza, przez co zwiększa się intensywność palenia się materiałów wewnątrz pomieszczeń. Ochronę przez takimi sytuacjami zapewniają wszelkiego rodzaju przegrody przeciwpożarowe, które służą zarówno do zabezpieczania otworów drzwiowych i okiennych jak i kanałów, którymi poprowadzone są wiązki kabli elektrycznych lub telekomunikacyjnych oraz którymi biegnie instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (klapy przeciwpożarowe).

Ochrona przed ogniem i dymem
Tarczą chroniącą przed ogniem, który może pojawić się w pomieszczeniach, są specjalne drzwi przeciwpożarowe i bramy. Ich budowa opiera się na wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych zapewniających jednoczesną ochronę termiczną, jak i osłonę przed ogniem i dymem. Osłona przed ogniem, tzw. izolacyjność ogniowa, ma na celu uniemożliwienie przeniesienia się pożaru i zapalenie palnych materiałów po stronie chronionej oraz stworzenie możliwości bezpiecznej ewakuacji.

Drzwi przeciwpożarowe wykonane są najczęściej z profili metalowych, np. aluminiowych, malowanych na różne kolory i wypełnionych różnego rodzaju wkładami izolacyjnymi np. gipsowymi lub na bazie szkła wodnego. Szklenie takich drzwi wykonuje się ze specjalnego szkła ognioodpornego, które może być osadzone pojedynczo lub w formie szyb zespolonych, które doskonale sprawdzają się jako drzwi zewnętrzne, zapewniając dodatkową izolację termiczną. Ponadto do wypełnienia stosuje się także nieprzezroczyste panele, spełniające szereg wymagań wiązanych w ochroną przeciwpożarową.

Drzwi przeciwpożarowe nie chronią jednak jednocześnie przed przedostawaniem się dymu. Aby miały także właściwości dymoszczelne, muszą posiadać dodatkowe wyposażenie, np. uszczelki pęczniejące, które zwiększają swoją objętość pod wpływem wysokiej temperatury i zabezpieczają przed przenikaniem dymu oraz ognia przez szczeliny między skrzydłem drzwiowym i ościeżnicą.

Przykładem drzwi przeciwpożarowych idealnie dostosowanych do wymagań przemysłowych są drzwi stalowe STS marki Hörmann. Spełniają wszelkie normy ustalone dla tego rodzaju drzwi w zakresie ochrony ogniowej i szczelności dymowej. Posiadają bezprzylgową płytę drzwiową, dzięki czemu, zamykając się równo z ościeżnicą, tworzą jedną płaską powierzchnię ze ścianą. Niemal całkowite zintegrowanie drzwi ze ścianami budynku umożliwiają opcjonalne ukryte zawiasy oraz zintegrowany samozamykacz. To idealne rozwiązania szczególnie tam, gdzie obowiązują wyższe standardy estetyczne, na przykład w przejściach między strefą produkcyjną i częścią biurową.

Drzwi STS oferowane są także w wersji ocieplanej. W przypadku konieczności dodatkowego wyposażenia w elementy wyposażenia przeciwwłamaniowego, można zastosować pełne drzwi STU z grubą przylgą. Oba warianty drzwi mogą być też wykonane ze stali nierdzewnej. Takie zamknięcia stosuje się tam, gdzie oprócz ognioodporności i dymoszczelności konieczna jest również odporność na korozję, np. w zakładach przemysłu spożywczego lub chemicznego.

Przesuwane lub podnoszone
Tam, gdzie wymagane jest oddzielenie poszczególnych stref pożarowych hali, między którymi przemieszczają się ludzie i odbywa ruch wózków czy nawet samochodów, montuje się przeciwpożarowe i dymoszczelne bramy przesuwne. Zamykanie skrzydła bramy spowodowane jest przeciwciężarem, który reguluje też szybkość zamykania. Utrzymywanie bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie chwytaka elektromagnetycznego (elektrotrzymacza) do centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami pożarowymi.

Oprócz bram przesuwnych do ochrony przeciwpożarowej stosuje się także bramy opuszczane – montowane są najczęściej tam, gdzie nie ma miejsca na skrzydło przesuwne, a do dyspozycji jest miejsce powyżej otworu. Skrzydła bramy zamykają się pod własnym ciężarem, a szybkość zamykania regulowana jest przez przeciwciężar. Utrzymywanie bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie elektotrzymacza do centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektromagnesy i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami pożarowymi.

Podobnie mało miejsca wymagają bramy rolowane i instalowane są tam, gdzie zastosowanie bram przesuwnych lub opuszczanych jest niemożliwe. Występują one również w mniejszej wersji jako bramy rolowane okienne, służące do zabudowy okien. Specyficznym rodzajem bram przeciwpożarowych rolowanych są bramy kurtynowe. Funkcjonują one w podobny sposób jak bramy rolowane, jednak płaszcz bramy (zwykle podwójny) zbudowany jest ze specjalnej tkaniny powlekanej. Wymagają mniejszej przestrzeni nad otworem, co jest ich niezaprzeczalnym walorem. Ostatnim rodzajem bram przeciwpożarowych są bramy segmentowe, które także otwierają się do góry.

Zazwyczaj bramy przeciwpożarowe nie mają wymiarów tzw. standardowych i produkowane są zgodnie z potrzebami konkretnego klienta.

Udostępnij:

DrukujJoanna Szymańska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również