Technika szybkich połączeń redukuje koszty montażu instalacji elektrycznych

Preview
Phoenix Contact
Reklama
Reklama
Aktualne techniki szybkich połączeń mogą przyczynić się do zaoszczędzenia do 80% czasu potrzebnego na przeprowadzanie prac montażowych w instalacjach elektrycznych. Różne warianty szyny zasilającej wykazują zalety, które mogą uwidocznić się w różnych zastosowaniach.

Automatyzacja jest kluczem do efektywnych procesów produkcyjnych i wysokiej jakości produktów. Zoptymalizowane planowanie, szybkie oddanie do użytku oraz wysoka dostępność przy krótkich okresach serwisowania są czynnikami decydującymi o konkurencyjności danego rozwiązania. Dotyczy to także decentralnej instalacji polowej - np. przeznaczonej dla napędów, pomp i wentylatorów. Musi być ona łatwa
w zaplanowaniu, możliwie szybko oddana do użytku, niezawodna oraz dać się elastycznie rozbudowywać.
W zależności od wymagań technicznych, decentralna instalacja elektryczna może być wykonana na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest magistrala ciągła z odczepami zasilania. W takiej sytuacji głównym przewodem zasilania jest najczęściej okrągły kabel rozłożony na obszarze całej instalacji, a poszczególni odbiorcy energii są wpinani z zewnątrz bez potrzeby przerywania ciągłości przewodu. Ta ostatnia cecha to główna zaleta tego rozwiązania: w ten sposób w przypadku ponownego podłączenia, nie dochodzi do żadnych błędów.
Technika ta jest interesująca z komercyjnego punktu widzenia, szczególnie w przypadku powierzchni przekroju przewodu powyżej 4 mm2. Odczep zasilania jest z reguły niezależny od urządzenia, ponieważ między głównym przewodem elektrycznym a odbiorcami jest dodatkowo umieszczany odcinek odgałęzienia od głównej linii. W przypadku wymiany urządzeń sama magistrala pozostaje zamknięta, a w razie wystąpienia błędów cała instalacja jest nadal dostępna. Układanie ciągłych przewodów energetycznych może być kłopotliwe w przypadku instalacji przemysłowych rozgałęzionych na dużym obszarze. Rozszerzenia i naprawy takich przewodów wymagają porzucenia efektywnej koncepcji odczepu zasilania. Obsługa musi być często realizowana przez odpowiednio wyszkolony personel, a ponadto rozwiązanie takie wymaga sporej ilości miejsca na jego zamontowanie.

Reklama

Magistrala ciągła sprawdza się w przypadku maszyn stacjonarnych
W ostatnich latach koncepcja odczepu zasilania stała się popularna także w instalacjach przemysłowych dzięki nowoczesnym technikom połączeń, takim jak np. złącza szczelinowe IDC oraz złącza wtykowe. Efektywność tego rodzaju rozwiązań osiąga się poprzez odpowiednie zrównoważenie dodatkowych kosztów specjalnych przewodów oraz oszczędności czasu przy podłączaniu. Magistrala ciągła powinna być brana pod uwagę przede wszystkim w przypadku maszyn i instalacji stacjonarnych. W zastosowaniach przemysłowych preferowane są często przewody okrągłe, które oferują bardziej elastyczne możliwości układania, a ponadto są dostępne w wielu wariantach po relatywnie niskich cenach. Zastosowanie metody odczepu zasilania
z przewodów okrągłych umożliwiają opracowane już kilka lat temu przez firmę Phoenix Contact rozdzielacze Quickon-T o stopniu ochrony IP65 dla 5 x 4 mm2 (630 V/32 A).
W przypadku magistrali łączonej główny przewód zasilania jest przerywany, a następnie łączony ponownie przy pomocy kompaktowego odgałęzienia w formie litery H (ilustracja 3.). Zaletami tego rozwiązania są:
możliwość wymiany urządzeń bez przerywania pracy całego układu w przypadku serwisowania lub naprawy,
a także wysoka elastyczność podczas jego montażu i rozbudowy. W porównaniu do wersji ciągłej magistrala łączona może być w pełni prekonfekcjonowana. Jako wadę tej metody wymienia się dużą liczbę punktów kontaktowych. Przerywanie i ponowne łączenie magistrali zasilającej wymaga dodatkowych nakładów
i starannego przeprowadzenia całego procesu.
Aby sprostać tym potrzebom, Phoenix Contact opracował rozdzielacz Quickon-H z szybkozłączami IDC. Za jego pomocą można zrealizować połączenie w ciągu jednej minuty. Quickon Power Distribution to przeznaczona do zastosowań przemysłowych technika instalacji elektrycznych o stopniu ochrony IP68
z odpornością na uderzenia na poziomie IK 07. Dzięki rezygnacji z obróbki wstępnej przewodów możliwe jest zaoszczędzenie do 80% czasu potrzebnego na montaż. Czterobiegunowe złącza IDC są wyspecyfikowane do obsługi napięcia 690 V i natężenia 20 A, zapewniając tym samym możliwość łączenia przewodów o przekroju od 1,0 do 2,5 mm2.

Reklama

Więcej na ten temat w MM Magazynie Przemysłowym 7-8/2011  

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama