Techniki recyclingu w debacie inżynierów

targi ITM 2018, XV Forum Inżynierskie © MM Magazyn Przemysłowy

Udostępnij:

Pierwszego dnia targów ITM 2018 odbyło się XV Forum Inżynierskie. W tym roku przewodnim hasłem spotkania była „Technika w recyclingu”. Zgromadziło ono m.in. zainteresowanych tym tematem przedsiębiorców, kadrę naukową oraz przedstawicieli uczelni technicznych, instytutów badawczych i firm innowacyjno-wdrożeniowych.

Rozpoczynając tegoroczne Forum Inżynierskie, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), przy okazji jego okrągłego jubileuszu podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia na przestrzeni lat i powitała obecnych na forum, m.in. przedstawicieli terenowych oddziałów Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.Ewa Mańkiewicz-Cudny zwróciła uwagę, że jubileusz forum zbiega się z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Przy tej okazji zaznaczyła kluczową rolę inżynierów w budowie państwowości i scalaniu kraju po zaborach, kiedy funkcjonowały w nim trzy odrębne systemy prawne i ekonomiczne. Jak wspomniała, wszystkie dotychczasowe edycje forum poświęcone były technice i innowacjom wykorzystywanym nie tylko w przemyśle, ale też np. medycynie.

Przemawiający po Ewie Mańkiewicz-Cudny prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa podkreślił znaczenie rozpoczynającego się spotkania inżynierów i złożył na ręce pani prezes bukiet kwiatów.

Forum Inżynierskie jest organizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w partnerstwie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Podczas forum pokazane zostały m.in. praktyczne działania w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Zaprezentowano także innowacyjne technologie recyklingu, pozwalające na efektywne odzyskiwanie surowców i materiałów do ponownego ich wykorzystania, a także skuteczną współpracę polskich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi w tej dziedzinie. Przedstawiono też nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki wynikające z obowiązujących przepisów prawa i dyrektyw Unii Europejskiej oraz wskazano źródła pozyskania środków wsparcia na dalsze badania naukowe i wdrożenia nowoczesnych technologii, metod i systemów prowadzących do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).XV Forum Inżynierskie zgromadziło ok. 200 uczestników.

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również