TPM Excellence konferencja dla praktyków TPM

W dniach 29-30 marca 2012r. w Poźrzadle koło Łagowa Lubuskiego odbędzie się konferencja TPM Excellence, której celem jest prezentacja przebiegu wdrożeń TPM w wybranych polskich zakładach produkcyjnych krok po kroku oraz przedyskutowanie w gronie fachowców problemów nurtujących managerów TPM w ich codziennej działalności.

Gościem Honorowym spotkania będzie przedstawiciel Browaru Żywiec, jedynej polskiej firmy nagrodzonej w 2010 roku prestiżowym certyfikatem Award for TPM Excellence przyznanym przez japoński instytut JIPM.

Wśród pozostałych prelegentów znajdą się praktycy TPM, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami ze zrealizowanych wdrożeń, nie pomijając popełnionych błędów oraz kładąc nacisk na konsekwencje zastosowania wybranych rozwiązań. Przybliżą również sukcesy, które osiągnęli dzięki systematyce i samodyscyplinie w realizacji planu wdrożeniowego TPM. Wszyscy uczestnicy będą mieć ponadto okazję by podzielić się swoimi doświadczeniami, biorąc udział w debacie „TPM - projekt czy proces".

Organizatorem konferencji TPM Excellence jest WOMA Solution, działająca od 6 lat firma szkoleniowo-doradcza skupiająca się na podnoszeniu efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych. WOMA Solution posiada doświadczenie we wdrażaniu narzędzi i procedur podnoszących produktywność oraz liczne zakończone z sukcesem wdrożenia w przedsiębiorstwach działających w wielu branżach. Specjalnością WOMA Solution są szkolenia, warsztaty oraz doradztwo z zakresu Maintenance Management prowadzone wg filozofii KAIZEN. Firma realizuje również projekty autorskie, których celem jest opracowanie i pomoc we wdrożeniu kompleksowego systemu zarządzania eksploatacją obiektów technicznych oraz optymalizacji procesów UR.

Więcej informacji o konferencji TPM Excellence oraz warunkach uczestnictwa znaleźć można na stronie http://www.konferencjatpm.pl/


Gerd Knehr