Track Tec na konferencji Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym

Track Tec, targi Trako © Track Tec

Udostępnij:

W dniach 21-23 listopada br. w Zakopanem odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie. Track Tec po raz kolejny aktywnie uczestniczył w wydarzeniu. Podczas branżowego spotkania swoje prezentacje przedstawili członkowie kadry kierowniczej spółki, którzy poruszyli tematy związane z przyszłością kolei w Polsce.

Program trzydniowej konferencji zawierał szereg specjalistycznych prelekcji prowadzonych przez doświadczonych przedstawicieli branży kolejowej. Jednym z prelegentów był Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu Track Tec. W swojej prezentacji pt.: „Rynek kolejowy w perspektywie” przedstawił relacje przewozowe między transportem drogowym i kolejowym, wskazując na potrzebę jednoznacznego określenia ich wielkości sięgających 2030 r. Są one konieczne dla budowy strategii przewoźników, w szczególności dotyczących inwestycji w nowy tabor kolejowy, a tylko w przewozach towarów określał je na poziomie 2000 wagonów i 50 lokomotyw rocznie, aż do 2030 r. To poważna szansa dla krajowych producentów.

Jednoczenie prognozy te, odpowiadające aspiracjom społeczeństwa i potrzebom gospodarki kraju, powinny dać wskazanie co do modelu infrastruktury kolejowej, w tym dotyczące standardów oraz potrzeby separacji przewozów na poszczególnych liniach.


Wiceprezes Track Tec przedstawił też prognozy wydatków na inwestycje kolejowe w Polsce do końca III perspektywy unijnej. W każdym z lat 2019–2030 ich wielkość powinna być wyższa od tych z bieżącego roku, w którym - wg PKP PLK - wyniosą ok 10 mld zł. W tym kontekście rządowy dokument z wielkościami wydatków na modernizację infrastruktury kolejowej, na kolejnych 10 lat, byłby niezwykle pomocny branży w relacjach firm z instytucjami finansowymi, a w konsekwencji sprzyjałby osiągnięciu celów kolei oraz poprawie klimatu wokół branży.

Referat na temat „inteligentnego rozjazdu kolejowego” wygłosił Jacek Paś, dyrektor ds. techniki i rozwoju Track Tec Koltram. Główną tezą wystąpienia była potrzeba wdrożenia diagnostyki zdalnej rozjazdów kolejowych i posiadania pełnej informacji technicznej o stanie tego systemu. Do realizacji założenia niezbędne jest wprowadzenie metod ciągłego monitorowania warunków eksploatacyjnych i klimatycznych. Autorzy prezentacji podsumowali, że wynikiem implementacji diagnostyki zdalnej rozjazdów kolejowych będzie redukcja kosztów utrzymania i kosztów spowodowanych opóźnieniami pociągów przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.

Udział w 17 już konferencji był dla Track Tec nie tylko okazją do zaprezentowania prognoz rynkowych, swoich innowacyjnych rozwiązań, ale i świetnym forum do wymiany poglądów i doświadczeń z reprezentantami świata nauki i badań oraz z praktykami branży kolejowej.


TOP w kategorii
Grupa Track Tec była głównym sponsorem konferencji.

Źródło: Track Tec

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również