Trzeci nabór do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”

© PARP

Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania" od 3 września 2012 r. prowadzi trzeci nabór przedsiębiorców do udziału w usłudze.

Celem usługi jest złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe - wedle zdiagnozowanych potrzeb danego przedsiębiorstwa.O udział w usłudze może się ubiegać przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. nie jest przedsiębiorcą zagrożonym;

3. spełnia jeden z poniższych warunków:

· ma struktury organizacyjne w co najmniej 2 województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorcy znajdujących się w co najmniej 2 województwach, lub

· nie otrzymał ani nie ubiegał się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w usłudze.

Do udziału w usłudze w ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych maksymalnie 110 przedsiębiorców.Termin zakończenia naboru upływa w dniu 31 października 2012 r., przy czym formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej do dnia 14 października 2012 r.

Więcej informacji: http://www.isr.parp.gov.pl/index.php/36-ogloszenie-o-trzecim-naborze-do-uslugi-instrument-szybkiego-reagowania

źródło: Krajowy System Usług; ksu.parp.gov.pl

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również