Unijne miliardy nie dla małych firm

Andreas Hermsdorf_pixelio.de © Andreas Hermsdorf_pixelio.de

Udostępnij:

Tylko 13,7% małych firm deklaruje, że będzie się starała pozyskać fundusze z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. To jeszcze mniej niż w latach 2007-2013, kiedy to z funduszy europejskich skorzystało 17,24% mikro- i małych przedsiębiorców. Dane te ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Deklaracje skorzystania z pomocy unijnej przez małe firmy są niższe niż w pierwszym badaniu, które zostało przeprowadzone w marcu 2013 roku. Wtedy chęć skorzystania z funduszy europejskich w latach 2014-20120 zadeklarowało 14,2% małych firm. Pocieszający jest jedynie bardzo duży odsetek przedsiębiorstw, które jeszcze nie wiedzą, czy będą się starały o unijne pieniądze. W najnowszym badaniu było ich aż 68,5% Całkowicie zdecydowanych, aby nie starać się o pieniądze z UE, jest 17,8% firm.

Najlepiej w handlu, najsłabiej w przemyśle
Najczęściej przedsiębiorcy we wszystkich sektorach gospodarki nie byli zdecydowani, czy będą starać się o dotacje w najbliższych latach. Największy udział deklaracji wskazujących na brak planowanej aktywności w zakresie pozyskiwania środków wystąpił w przemyśle, natomiast najchętniej sięgać po środki unijne będzie sektor handlu.

W przypadku firm działających w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, które charakteryzowały się wysoką na tle innych sektorów aktywnością w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 (25%), plany dalszego aplikowania o wsparcie zadeklarowała obecnie znacznie mniejsza grupa (8,3%).

Z jakich programów i na co fundusze europejskie?
Źródła finansowania, które będą się cieszyć największym zainteresowaniem firm ze wszystkich sektorów gospodarki, to: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalny Program Operacyjny (właściwy dla danego województwa). Z kolei firmy działające w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa będą głównie starać się pozyskiwać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (właściwego dla danego województwa).Cele, na jakie przedsiębiorstwa planują pozyskać środki, związane są przede wszystkim z modernizacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz ze zwiększeniem poziomu zatrudnienia. Najczęściej przedsiębiorcy planują wykorzystać wsparcie na zakup środków trwałych, wdrożenie innowacji organizacyjnych, marketingowych oraz procesowych.


Małe firmy nie wiedzą o dotacjach – potrzebna kampania informacyjna
Małe firmy podkreślają, że na przeszkodzie w dostępie do funduszy UE stoją przede wszystkim: bardzo słaby dostęp do informacji o programach unijnych, brak wiary w możliwość uzyskania wsparcia od instytucji dysponującej środkami, brak możliwości uzyskania finansowania danej branży, brak środków finansowych na wymagany minimalny wkład własny, brak odpowiedniej pomocy (doradztwa), brak takiej potrzeby.

Słaba informacja o unijnych środkach i niski poziom zaufania do instytucji nimi dysponującymi to najważniejsze wyzwania dla urzędników na najbliższe lata finansowania.

Kto był najaktywniejszy w pozyskiwaniu pieniędzy z UE w latach 2007-2013?
Małe zainteresowanie funduszami europejskimi wśród mikro- i małych firm wynika z ich złych doświadczeń w tym zakresie z poprzedniego okresu pomocowego, kiedy to z funduszy europejskich udało się skorzystać zaledwie 17,24% z nich.

Najbardziej aktywne w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 były firmy z sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (25,0%), natomiast najmniej aktywne - przedsiębiorstwa budowlane (11,0%).

W przypadku najliczniejszej grupy przedsiębiorców, którzy pozyskiwali środki w latach 2007-2013, uzyskane wsparcie przyczyniło się do założenia i rozwoju działalności gospodarczej. Pozyskane środki przedsiębiorstwa przeznaczały również na rozwój zasobów materialnych i niematerialnych, w tym zakup środków trwałych oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Firmy działające w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa najczęściej korzystały ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,33%), Regionalnego Programu Operacyjnego, właściwego dla danego województwa (4,17%), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (4,17%) oraz innych źródeł finansowania, których uczestnicy badania nie potrafili wskazać (8,33%). W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, źródłem finansowania ich rozwoju w latach 2007-2013 był najczęściej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (6,76%).

Wszystkie przedsiębiorstwa, które uzyskały środki z UE, korzystały z dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (9,11%). Ze wsparcia w ramach realizacji tego programu licznie korzystali przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki.+++
Informacje o badaniu
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w październiku 2013 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz Grupa OSB. W badaniu wzięło udział 2000 przedstawicieli małych firm (50,84% firm jednoosobowych, 43,55% mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz 5,61% małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (75,40%), 12,10% - budowlaną, 7,60% - przemysłowo-produkcyjną, 3,70% - handlową, a ok. 1,20% działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.

Raport z pełnymi wynikami badań można pobrać pod adresem: http://firmer.pl/raport-nastrojeMSP-2polrocze2013-1polrocze2014

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również