Uroczyste otwarcie bloku 858 MW

28 września na terenie Elektrowni Bełchatów wchodzącej w skład grupy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji nowego bloku węglowego na parametry nadkrytyczne pary o mocy 858 MW. Jest to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce i jeden z największych w Europie.

- Był to największy kontrakt w historii RAFAKO. Jest on ważny dla naszej firmy nie tylko ze względu na skalę inwestycji i rozmiar wykonanych tu przez nas prac, ale także dlatego, że rozpoczął nowy etap w historii przedsiębiorstwa. Dla RAFAKO był to bardzo istotny krok w kierunku przejścia z pozycji dostawcy elementów kotłowych do roli samodzielnego realizatora całych obiektów energetycznych - mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A., które w konsorcjum z firmą Alstom Power zrealizowało inwestycję.

- Mamy się czym pochwalić. RAFAKO zaprojektowało i wykonało „pod klucz" instalację odsiarczania spalin i dostarczyło kocioł ważący 2400 ton, największy, jaki do tej pory wyprodukowaliśmy. Jest to nasz poważny wkład w jeden z największych i najnowocześniejszych bloków energetycznych w Europie - mówi Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu ds handlu w RAFAKO S.A.

Z okazji uroczystego oddania do użytku nowego bloku energetycznego do Bełchatowa przybył premier Donald Tusk, który zwiedził obiekt i spotkał się z pracownikami elektrowni.

- To bardzo ważny dzień dla całej polskiej elektroenergetyki i polskiej gospodarki. Wszystkie inwestycje w tym sektorze wpisują się nie tylko w nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale także w bezpieczeństwo energetyczne całej Europy - powiedział Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa, gratulując PGE pomyślnego ukończenia inwestycji. W uroczystości, obok przedstawicieli wykonawców i podwykonawców, wzięli udział także m.in. minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, posłowie regionu bełchatowskiego.

Oddany do użytku w Bełchatowie blok energetyczny w całości opalany jest węglem brunatnym. Jego sprawność wynosi 42 proc. netto. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii jest dużo bardziej wydajny, a co za tym idzie, ekonomiczny w eksploatacji. To wiąże się także z niższym poziomem emisji do atmosfery szkodliwych gazów, m.in. dwutlenku węgla i tlenków siarki. Obiekt przystosowany jest do współpracy z instalacją wychwytywania, transportu i składowania CO2 (CCS). RAFAKO S.A. wspólnie w konsorcjum z firmą Alstom Power było odpowiedzialne za wykonanie całej, kompletnej wyspy kotłowej, czyli kotłowni z kotłem nadkrytycznym, elektrofiltru oraz instalacji odsiarczania spalin.

www.rafako.com.pl


Aneta Głodowska