Ustawa o rynku mocy czeka na podpis prezydenta

©

Udostępnij:

Parlament zakończył prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Energii ustawą o rynku mocy. Głównym celem zaproponowanych rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz przemysłu. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wprowadzenie mechanizmu rynku mocy zapobiegnie niedoborom mocy wytwórczych i stworzy przedsiębiorstwom energetycznym zachęty ekonomiczne do budowy nowych bloków energetycznych oraz utrzymania i modernizacji istniejących elektrowni. Przyczyni się także do racjonalnego zużywania energii przez odbiorców końcowych.


Po wejściu w życie przepisów proponowanych w projekcie ustawy wytwórcy energii elektrycznej, którzy wygrają aukcje mocy, będą otrzymywali wynagrodzenie nie tylko za energię dostarczoną do odbiorców, ale też za gotowość dostarczenia mocy (zdolności do wystarczającej produkcji energii) w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Wprowadzenie rynku mocy pozwoli na wielomiliardowe oszczędności w ciągu pierwszej dekady funkcjonowania tych rozwiązań. Wynikają one głównie z uniknięcia strat, jakie poniosłaby krajowa gospodarka z powodu niedostarczenia energii oraz z obniżenia kosztu kapitału dla inwestorów w sektorze elektroenergetyki (obniżenie ryzyka inwestycyjnego).


TOP w kategorii
Źródło: ME

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również