Vistal pokazuje wyniki finansowe

© Grupa Vistal

Udostępnij:

Grupa Vistal wypracowała w pierwszym półroczu 2015 roku przychody wynoszące 198,7 mln zł, co oznacza zwiększenie skali działalności o 32% rok do roku.  

Zyski EBIT i EBITDA wzrosły odpowiednio o 58,2% (do 18,5 mln zł z 11,7 mln zł) i 42,4% (do 26,0 mln zł z 18,2 mln zł). Grupa odnotowała poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Marża EBIT wzrosła o 1,5 p.p. (do 9,3%), a marża EBITDA o 1,0 p.p. (do 13,1%). Rentowność netto wzrosła o 0,9 p.p., osiągając w pierwszym półroczu poziom 6,0%.Zysk netto Grupy w I półroczu 2015 roku wzrósł o ponad 56% i wyniósł 11,9 mln zł wobec 7,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Portfel podpisanych umów Grupy na koniec pierwszego półrocza 2015 miał wartość 325,1 mln zł - tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o ponad 54% r/r. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 265,4 mln zł.

W I półroczu 2015 roku Grupa Vistal zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 32%. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy w I półroczu 2015 wyniósł 48,1% (95,6 mln zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 51,9% sprzedaży Grupy (103,1 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w I półroczu 2015 wzrosły o 44%, a sprzedaż na rynku polskim o 23%.Grupa wykorzystuje ożywienie na rynku krajowym oraz kontynuuje ekspansję zagraniczną. Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów Grupy, wzrósł w pierwszym półroczu do 64% (wobec 49% w tym samym okresie rok wcześniej), sięgając poziomu 127,9 mln zł. 52% (66,5 mln zł) sprzedaży w tym segmencie stanowiła infrastruktura zagraniczna, a 48% (61,4 mln zł) - infrastruktura w Polsce.

Źródło: Grupa Vistal

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również