W Krakowie rozmawiano o roli polityki spójności

© fot. Andrzej Banaś

Udostępnij:

Do Krakowa, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju, przyjechali w połowie kwietnia przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów, by dyskutować o roli jednej z najważniejszych polityk Unii Europejskiej. Ma to szczególne znaczenie przy zbliżającym się przeglądzie obowiązującego budżetu UE 2014-2020.

Rozmowy dotyczyły głównie zagadnień, które będą miały istotne znaczenie przy potencjalnych zmianach w wieloletnim budżecie UE. Dyskutowano również o tym, jak pozycjonować politykę spójności w ramach tego procesu. Do końca 2016 r. Komisja Europejska jest zobowiązana do przedstawienia propozycji modyfikacji budżetu UE określonego jako Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2014-2020.- Debata na ten temat będzie trudniejsza niż ostatnio. Konieczne jest przeciwdziałanie stojącym przed Europą niekorzystnym warunkom społeczno-ekonomicznym – podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.

W tym kontekście mówiono o większej elastyczność budżetu UE dla bardziej efektywnego reagowania na pojawiające się w UE kryzysy. Poruszono także temat polityki spójności po 2020 r.

- Mimo oczywistych zalet polityki spójności, musimy być gotowi do dyskusji nad jej ewentualnymi zmianami po 2020 r. Dlatego już teraz należy podnosić ten temat w europejskiej agendzie – zaznaczył Jerzy Kwieciński.

Ministrowie dyskutowali w tym kontekście o europejskiej wartości dodanej (EWD) polityki spójności – coraz częstsze są opinie, że ze środków unijnych powinny być finansowane jedynie takie polityki i działania, których rezultaty mają pozytywny wpływ na całą Unię. Temat ten, obok elastyczności budżetu UE, będzie kluczowym elementem zarówno przeglądu WRF 2014-20, jak i debaty o kształcie i roli poszczególnych polityk po roku 2020, a więc i polityki spójności. Dyskusja o postrzeganiu pojęcia europejskiej wartości dodanej nie jest nowa, ale z pewnością będzie nabierała znaczenia.

Drugiego dnia obradowali eksperci. Debatom przewodniczył wiceminister Paweł Chorąży. Rozmowy dotyczyły EWD w bardziej szczegółowym ujęciu. Ponadto wymieniono się doświadczeniami z wdrażania mechanizmów, które mają wzmocnić efektywność funduszy 2014-2020.Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również