W Ministerstwie Gospodarki powstał Departament Energii Odnawialnej

źródło: SXC © SXC

Udostępnij:

W Ministerstwie Gospodarki został utworzony nowy departament odpowiedzialny za energetykę odnawialną.

Na wniosek Wicepremiera Pawlaka i decyzją Premiera Tuska w Ministerstwie Gospodarki (MG) tydzień temu utworzony został Departament Energii Odnawialnej (DEO). W strukturze ministerstwa departament podlega Ministrowi Mieczysławowi Kasprzakowi - sekretarzowi stanu w ministerstwie, a samym departamentem kieruje Janusz Pilitowski.Departament Energii Odnawialnej powstał z wyodrębnienia części zadań z Departamentu Energetyki resortu gospodarki.

Według informacji uzyskanych na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki departament ten będzie odpowiadać za realizację zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu. Ma za zadanie inicjować, koordynować i monitorować działania organów administracji rządowej w zakresie odnawialnych źródeł energii, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł oraz opracowywać propozycje zmian instytucjonalnych i prawnych, a także opiniować projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii.

Departament ma podejmować współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych.

www.mg.gov.pl

Udostępnij:

Drukuj
Aneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również