W Ministerstwie Rozwoju o Przemyśle 4.0

Ministerstwo Rozwoju, debata © MR

Udostępnij:

Eksperci i przedsiębiorcy spotkali się w Ministerstwie Rozwoju, aby przedyskutować wpływ, jaki wywiera infrastruktura cyfrowa na rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki w kontekście priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zdaniem przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej (KIGC) Andrzeja Arendarskiego sieci przesyłowe szybkiego internetu są równie krytycznym elementem gospodarki jak energia elektryczna. KIGC przedstawiła przegląd obszarów, których ekspansja szczególnie zależy od dostępności szybkich łączy cyfrowych. Są to: systemy wojskowe, transport, telemedycyna, ochrona danych osobowych, specjalistyczne oprogramowanie dla firm, edukacja cyfrowa, przemysł lotniczy i kosmiczny.Czy tego chcemy, czy nie, Przemysł 4.0 staje się powoli faktem. Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji i cyfryzacji. Właśnie cyfryzacja stanowi horyzontalną podstawę rozwoju większości filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Aktywnie włączamy się w czwartą rewolucję przemysłową, która stanowi impuls cywilizacyjny i rozwojowy. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powstanie krajowa platforma integrująca i koordynująca działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0. wesprze transformację rodzimego przemysłu i pomoże stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z czwartą rewolucją przemysłową – mówił uczestniczący w debacie wiceminister rozwoju Witold Słowik.

O roli nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jako przedstawiciel branży opowiadał Jean-François Fallacher. Prezes Orange Polska na przykładzie intensywnie rozwijanej przez tego operatora sieci światłowodowej przekonywał, że superszybkie łącza optyczne oraz dobra współpraca przy budowaniu nowoczesnej sieci nowej generacji – 5G – mogą być istotnymi impulsami dla rozwoju wielu sektorów polskiej gospodarki. Plan Orange przewiduje objęcie zasięgiem światłowodu do końca przyszłego roku co czwartego polskiego gospodarstwa domowego – 3,5 mln domów, mieszkań i biur. Operator w ramach własnych inwestycji i projektów realizowanych w Programie Polska Cyfrowa doprowadzi też szybkie łącze szerokopasmowe do co piątej polskiej szkoły.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że kluczowa dla powstania i rozwoju Przemysłu 4.0 jest infrastruktura, która stanie się tkanką rozwoju gospodarczego Polski. Dzięki niej polskie firmy będą mogły efektywnie konkurować i współpracować na międzynarodowych rynkach, rozwijając produkcję cyfrową, która może stać się polską specjalnością. By tak się stało, niezbędne są inwestycje.Debatę zorganizowało Ministerstwo Rozwoju z Krajową Izbą Gospodarki Cyfrowej we współpracy z Orange Polska. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji.

Źródło: MR

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również