Wehikuły inwestycyjne pomogą komercjalizować polskie innowacje

 

Dziesięć tzw. wehikułów inwestycyjnych – spółek celowych o łącznym budżecie 170 mln zł – powstało w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mają one pomagać polskim innowacjom trafiać na rynek - mówiono we wtorek na briefingu NCBR.

"Program BRIdge Alfa jest nakierowany na to, by najbardziej obiecujące - i nieoczywiste dla aktualnych ekspertów w danej branży - pomysły od samego początku otoczyć odpowiednią opieką prawną, biznesową, a pomysł rozwijać na odpowiednim poziomie jakości" - powiedział podczas wtorkowego spotkania z prasą wicedyrektor NCBR Leszek Grabarczyk.

Podkreślił, że dotychczas w Polsce często zdarzało się, iż znakomitych od strony technologicznej i naukowej pomysłów nie otaczano odpowiednią opieką. Zmienić ma to właśnie program BRIdge Alfa, na którego realizację NCBR i jego partnerzy chcą przeznaczyć 170 mln zł. W programie wspierane będą najbardziej innowacyjne i obarczone największym ryzykiem projekty.

W ramach programu BRIdge Alfa NCBR powołano 10 tzw. wehikułów inwestycyjnych, a więc spółek celowych, tworzonych przez prywatnych inwestorów. Każdy z wehikułów inwestycyjnych ma trochę inną specyfikę działania, ale wszystkie mają wspierać komercjalizację innowacyjnych projektów, przede wszystkim ze środowiska państwowych jednostek badawczych i naukowców.

Kiedy wehikuły inwestycyjne znajdą interesujące pomysły, zaczynają pracę z ich twórcami tak, aby móc powołać spin off - firmę komercjalizującą innowacyjne rozwiązanie. Wsparcie polega na finansowaniu badań w tzw. fazie "proof of principle" i "proof of concept", poprzedzających powołanie spółki. Zanim spin off powstanie, będzie można wykonać badania, które pozwolą zweryfikować czy powołanie firmy się opłaci. Koszty takich badań - finansowane w ramach BRIdge Alfa - mogą wynosić nawet 200 tys. zł. Projekty, które pozytywnie przejdą dalszą weryfikację, będą mogły liczyć na inwestycję funduszy BRIdge Alfa w wysokości nawet do miliona złotych.

80 proc. środków, jakie inwestowane będą w nowatorskie projekty, pochodzić będzie z NCBR, a 20 proc. - stanowić będą środki zainwestowane przez prywatnych inwestorów.

W programie nie ma określonych dat naboru - innowatorzy mogą zgłaszać swoje pomysły w dowolnym momencie trwania programu.

NCBR planuje zorganizować serię spotkań dla przedstawicieli wehikułów inwestycyjnych, w ramach których będą mogli wymieniać się doświadczeniami i rozwiązaniami oraz zacieśniać współpracę. Jedno z takich spotkań odbyło się we wtorek w Warszawie.

źródło: PAP - Nauka w Polsce


MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.