Widać pierwsze efekty restrukturyzacji w JSW

© Materiał prasowy JSW

Udostępnij:

Jastrzębska Spółka Węglowa mimo dalszego znaczącego spadku cen węgla koksowego i energetycznego na świecie, nie rezygnuje z walki o wynik.

Dzięki efektywnym działaniom operacyjnym i dalszej optymalizacji wydatków wyraźnie obniżono w relacji do poprzedniego kwartału koszty produkcji zarówno węgla jak i koksu. Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej w III kwartale wyprodukowały ponad 4,12 mln ton węgla, w tym 2,88 mln ton węgla koksowego i 1,24 mln ton węgla do celów energetycznych. W tym okresie wystąpiły problemy natury geologicznej w kopalni Krupiński oraz w Ruchu Zofiówka i Ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Utrzymanie poziomu produkcji oraz dyscypliny w realizacji programu oszczędności pozwoliło na dalszą redukcję jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla. W III kwartale spadł poniżej 300 zł na tonę i wyniósł 298,37 zł. Był o 2,6 % niższy niż w II kwartale, kiedy wynosił 306,22 złotych.W III kwartale w relacji do II kwartału cena kontraktowa węgla koksowego hard na świecie spadła o 16,5 dolara do 93 dolarów za tonę, a węgla semi-soft o 7 dolarów – do 74 dolarów za tonę. Spółka dzięki aktywnej polityce sprzedażowej częściowo zamortyzowała ten spadek, uzyskując średnią cenę sprzedaży węgla koksowego na poziomie 96 dolarów, czyli powyżej poziomów cen benchmarkowych.

- Trzeci kwartał znów przyniósł drastyczne obniżenie cen węgla koksowego na świecie. Dlatego naszym celem jest kontynuowanie procesu redukcji kosztów i koncentracja na najbardziej rozwojowych obszarach - komentuje Tomasz Gawlik, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii.

Dobre wyniki odnotowano już kolejny kwartał z rzędu w segmencie koksowym. W III kwartale o 2,5% wzrosła produkcja, o prawie 13% sprzedaż, a przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych były o 7,4% wyższe niż w II kwartale br. Zredukowano jednostkowy koszt konwersji koksu o 7,6% do poziomu 136,11 zł za tonę. W II kw. jednostkowy koszt wyniósł 147,30 zł.Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za III kwartał wyniósł 364,4 mln zł wobec ujemnej EBITDA 94,2 mln zł kwartał wcześniej. Na poprawę wyniku III kwartału br. wpłynęło rozwiązanie rezerwy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Źródło: JSW

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również