Wiśniowski zachęca do akcji #zostanwdomu

©

Udostępnij:

Trwająca epidemia koronawirusa coraz wyraźniej wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa i biznesu na całym świecie. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają na przetrwanie tego czasu. Obecnie firma Wiśniowski skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i bliskiej społeczności lokalnej.

Firma Wiśniowski utrzymuje zatrudnienie i produkcję oraz zachowuje efektywność finansową, odpowiadając pośrednio za kilka tysięcy członków rodzin pracowników oraz sieci firm dystrybucyjnych. Od początku działalności firma Wiśniowski aktywnie angażuje się w pomoc lokalnej społeczności – również dzisiaj pomaga m.in. szpitalom, domom pomocy społecznej czy organizacjom pomocowym jak Caritas, przekazując niezbędny sprzęt.Obecna sytuacja jest bez precedensu i nie można przewidzieć jak długo potrwa, dlatego bezzwłocznie podejmowane są kompleksowe działania wspierające sprzedaż w nadchodzących miesiącach. Uruchomiony został specjalny landing page na stronie internetowej firmy (https://www.wisniowski.pl/zostanwdomu). Jego zadaniem jest obsługa i edukacja klientów – by każdy klient otrzymał poradę czy wycenę produktów marki, a równocześnie mógł pozostać bezpiecznie w domu.

We wszystkich placówkach firmy Wiśniowski przestrzega się wytycznych i zaleceń ogłaszanych przez organy państwowe, prowadząc równocześnie kampanię informacyjną wśród pracowników (m.in. na terenie zakładów wywieszone zostały plakaty demonstrujące właściwe i odpowiedzialne zachowania w związku z zagrożeniem). Od początku epidemii ograniczone do minimum zostały wizyty osób z zewnątrz oraz wyjazdy służbowe, a od firm zewnętrznych odbierających towary oraz dostarczających surowce wymagane są środku ochrony indywidualnej (maseczki oraz rękawiczki). Stołówka zakładowa została zamknięta już trzy tygodnie temu, a wewnętrzne spotkania i kontakty wśród pracowników zostały ograniczone. Codziennością stała się wzmożona dezynfekcja miejsc pracy oraz szatni, a także stosowanie maseczek, rękawic czy przyłbic przez tych pracowników, których charakter pracy wymaga większej częstotliwości i bliższego kontaktu z drugim człowiekiem. Przez cały czas zachowywany jest zalecany odstęp 1,5 m – zarówno przy wejściu i wyjściu z pracy, jak i podczas niej. 


TOP w kategorii


#Firmy

koronawirusMonitorowana jest również temperatura ciała pracowników wchodzących na teren zakładu. Ponadto wszystkim pracownikom udostępniane są płyny dezynfekujące. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, wprowadzono zmianowość oraz – tam, gdzie jest to możliwe – pracę zdalną.

Firma zachęca – jeśli to tylko możliwe – do pozostania w domach i odpowiedzialnego stosowania się do wskazań polskiego rządu i instytucji publicznych.

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również