Wstępne dane GUS na temat handlu zagranicznego

©

Udostępnij:

W okresie pierwszych 7 miesięcy 2016 r wciąż notowaliśmy wzrost eksportu towarów z Polski, choć skala tego wzrostu nie jest imponująca – wartość eksportu wyniosła blisko 104,7 mld euro, czyli była wyższa o 1,1 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Import do Polski zmniejszył się o 1,4 proc. wobec poziomu z roku poprzedniego w tym samym okresie, tj. wyniósł 100,4 mld euro. Wyniki te przełożyły się jednak na zwiększenie nadwyżki o ponad 2,6 mld euro, do ok. 4,3 mld euro.Przyhamowanie wzrostu eksportu w okresie styczeń-lipiec br. (wobec wzrostu o 8,3 proc. w analogicznym okresie roku 2015) było rezultatem spowolnienia dynamiki wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 1,9 proc., do 90,5 mld euro) oraz utrzymania tendencji spadkowej w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (o 3,5 proc., do 14,2 mld euro).

Eksport do UE wzrósł o 1,3 proc. (do ok. 83,4 mld euro), w tym szybciej do krajów spoza strefy euro (o 1,9 proc.), niż do państw strefy euro (o 1,1 proc.). Wzrost eksportu odnotowano do piętnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku wszystkich z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Irlandii (o 12,7 proc.), Słowenii (o 12,2 proc.), Rumunii (o 9,2 proc.), Szwecji (o 6,9 proc.), Portugalii (o 6,6 proc.), Bułgarii oraz Hiszpanii (po 6,5 proc.). Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE, przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym eksporcie, do 79,6 proc. po siedmiu miesiącach 2016 r.

Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. o 9,3 proc., do ok. 7,2 mld euro, zaś ich udział zwiększył się o 0,5 pkt. proc. do 6,8 proc. w łącznym polskim wywozie. Wynikało to z dynamicznego zwiększenia sprzedaży do: Stanów Zjednoczonych (o 13,9 proc.), Szwajcarii (o 11,4 proc.), Kanady (o 10,4 proc.), Japonii (o 6,6 proc.) oraz Izraela (o ok. 25 proc.).

W przypadku eksportu na rynki WNP, po dwóch latach głębokich spadków, w okresie styczeń-lipiec br. odnotowano jego wzrost 0,9 proc. (do ok. 5,7 mld euro), w tym na Ukrainę o 10,3 proc. oraz na Białoruś o 4,4 proc. Jakkolwiek dalszy spadek sprzedaży odnotowano na rynek rosyjski, gdzie eksport zmniejszył się o 1 proc., do ok. 2,9 mld euro.

Niekorzystnie po siedmiu miesiącach 2016 r. kształtował się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP). Po dynamicznym jego wzroście w 2015 r. (o ok. 14 proc.), w okresie styczeń-lipiec br. zmniejszył się o 6,2 proc. wobec analogicznego okresu roku 2015 (do ok. 8,5 mld euro). O takim wyniku zadecydował spadek wywozu m.in. do: Turcji (o 9,9 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 7,6 proc.), Chin (o 7,2 proc.), ZEA (o ok. 25 proc.) oraz Meksyku (o ok. 20 proc.). Z drugiej strony wśród ważniejszych z tej grypy rynków szybko zwiększył się eksport do Singapuru (o 86 proc.), Indii (o ok. 40 proc.), Republiki Korei (o 8,1 proc.) oraz Serbii (o 6,1 proc.).W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o 15,7 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrósł również wywóz wyrobów ceramicznych (o 6 proc.), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 4,8 proc.), wyrobów przemysłu chemicznego (o 3,8 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 2 proc.).

Źródło: Newseria

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również