Wybrane rozwiązania firmy KOBOLD związane z pomiarem przepływu cieczy

©

Udostępnij:

 

Niemiecka firma Kobold Messring Gmbh istnieje na rynku przemysłowej aparatury pomiarowej od ponad 30 lat, a w Polsce filia firmy macierzystej jest obecna od 2001 roku. Jesteśmy producentem szerokiej gamy przyrządów do pomiaru takich wielkości fizycznych jak przepływ, poziom, ciśnienie, temperatura, wilgotność, pH, przewodność. Nasi klienci znajdują się praktycznie we wszystkich branżach gospodarki narodowej.

W poniższym artykule zostaną zaprezentowane:

  • ekonomiczne przepływomierze elektromagnetyczne typu MIK do cieczy przewodzących prąd elektryczny,
  • owalno-kołowe przepływomierze typu DOM do cieczy lepkich,
  • kompaktowe przepływomierze wirowe typu DVZ przeznaczone do cieczy o niskiej lepkości,
  • ekonomiczne ultradźwiękowe przepływomierze do cieczy typu DUK,
  • mechaniczne stabilizatory przepływu typu REG.

Są to wybrane przyrządy cieszące się dużą popularnością wśród naszych klientów. 

Ekonomiczny przepływomierz elektromagnetyczny serii MIK

Przepływomierze elektromagnetyczne MIK charakteryzują się wieloma zakresami pomiarowymi i zastosowanymi materiałami. Obecnie przepływomierze serii MIK posiadają zakresy pomiarowe od minimalnego 0,01 – 0,5 l/min do maksymalnego 35 – 700 l/min . Rozmiary przyłączy są od ½” do 2 ¾”.

Ponieważ w aplikacjach z agresywnymi mediami elektrody wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404 lub z Hastelloy C4 w wielu przypadkach były niewystarczające, zostały wprowadzone do oferty elektrody tantalowe. Korpus przepływomierza wykonywany jest z tworzyw sztucznych PPS
lub PVDF.

Przepływomierze mogą być wyposażone w zależności od potrzeb
w różne moduły elektroniczne:

- dozownik i licznik z wyjściami analogowymi, częstotliwościowymi
i przekaźnikowymi,
- proste moduły bez wyświetlaczy z wyjściem częstotliwościowym, analogowym i przekaźnikowym do sygnalizacji zadanej wielkości przepływu (minimalnego lub maksymalnego).

Moduł zliczający pokazuje w pierwszym wierszu wartość aktualnego przepływu, a w drugim całkowitą lub częściową objętość. Dozownik kontroluje proste zadania napełniania, a także mierzy wartość przepływu, całkowitą objętość i objętość odmierzoną.

Dotychczas przepływomierze te znalazły zastosowanie w wielu aplikacjach. Poniżej wymieniamy kilka
z nich:

1) Pomiar przepływu i sygnalizacja przepływu roztworu glikolu w instalacjach klimatyzacji.
2) Pomiary przepływu ścieków komunalnych.
3) Pomiary przepływu ścieków przemysłowych.
4) Pomiary przepływu i sygnalizacja przepływu koagulantów PIX i PAX w instalacjach uzdatniania wody.
5) Pomiar przepływu ługu sodowego, kwasu azotowego i innych odczynników stosowanych przy myciu instalacji w przemyśle spożywczym.
6) Sygnalizacja przepływu wody w układach chłodzących.

Więcej informacji w karcie katalogowej w PDF tutaj.

 Owalno-kołowe przepływomierze serii DOM do cieczy lepkich

Przepływomierze owalno-kołowe serii DOM firmy KOBOLD przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy lepkich występują w szerokim zakresie wykonań. Zakresy pomiarowe dostępne są już od 0,5…36 l/h do 150…2500 l/min. Korpusy przepływomierzy wykonywane są z aluminium, żeliwa i ze stali kwasoodpornej 1.4401. Koła wykonywane są z aluminium i ze stali kwasoodpornej 1.4401. Łożyskowanie jest za pomocą ślizgowych łożysk ceramicznych lub wałeczkowych łożysk tocznych. Materiały, z których wykonane są części stykające się z medium pozwalają na stosowanie przepływomierzy do większości produktów chemicznych przygotowanych na bazie wody, paliw, olejów smarujących, past itp.

Dostępna jest bogata oferta przetworników. Najprostsze posiadają jedynie sygnał wyjściowy 4…20 mA lub sygnał impulsowy, które są wystarczające w większości procesów technologicznych. Bogatsze wersje posiadają dodatkowo lokalne wskazanie przepływu chwilowego, licznik przepływu, dozownik, impuls skalowany, sygnalizację zadanej wielkości przepływu. Przepływomierze te posiadają również liczniki zasilane bateryjnie, jak również liczniki mechaniczne, które nie potrzebują zewnętrznego układu zasilania.

Więcej informacji w karcie katalogowej w PDF tutaj.

 

Kompaktowe przepływomierze typu Vortex serii DVZ

Firma KOBOLD oferuje kompaktowy przepływomierz wirowy typu DVZ, który jest przeznaczony do małych i średnich przepływów wody i cieczy o właściwościach fizycznych zbliżonych do wody. Zasada działania czyni go praktycznie bezobsługowym. W przepływomierzu zainstalowany jest element zaburzający przepływ. Wytworzone w ten sposób wiry mają częstotliwość proporcjonalną do prędkości przepływu cieczy. Tak zmierzony przepływ objętościowy ma dużą dokładność w całym zakresie pomiarowym.

Przepływomierz ten jest wyposażany opcjonalnie w wyjście dwustanowe, wyjście analogowe i częstotliwościowe. Dostępna jest również wersja
z lokalnym wyświetlaczem posiadająca jednocześnie wyjście analogowe
i dwustanowe. Część stykające się z medium wykonane są z PPS, czujnik wykonany jest z PVDF, przyłącza wykonane są ze stali kwasoodpornej lub mosiądzu niklowanego. Dostępne uszczelnienia są z NBR, FPM, EPDM. Oferowane zakresy pomiarowe są od 0,5…4,5l/min do 10…100l/min. Dostępne średnice od ¼” do 1”.

Typowe aplikacje:

  • Monitoring przepływu cieczy o małej lepkości;
  • Pomiary przepływu cieczy agresywnych, cieczy o wysokim stopniu czystości oraz roztworów soli

 

Więcej informacji w karcie katalogowej w PDF tutaj.

 

Ekonomiczny przepływomierz ultradźwiękowy serii DUK

Firma KOBOLD opracowała serię nowych przepływomierzy ultradźwiękowych DUK, do pomiaru przepływu cieczy o małej lepkości. Działają one w oparciu o pomiar czasu rozchodzenia się dźwięku
w cieczy.

Dostępne są przyłącza gwintowane rurowe G lub stożkowe NPT od ½” do 3”. Zakresy pomiarowe od 0,08…20l/min do 2,5…630l/min pokrywają praktycznie większość spotykanych zadań pomiarowych w przemyśle. Szczególnie duża zakresowość wynosząca 1:250 zapewnia wysoką elastyczność pomiarów co wyróżnia ten przepływomierz spośród innych rozwiązań.

Dostępne są wykonania z mosiądzu i ze stali kwasoodpornej. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy 16 bar i temperatura +120°C sprawiają, że jest to uniwersalny przepływomierz przemysłowy.

DUK może być wyposażony w alarmowe sygnały dwustanowe, sygnał częstotliwościowy lub analogowy 0/4…20 mA. Oprócz tego w ofercie jest moduł elektroniki kompaktowej w obudowie ze stali kwasoodpornej posiadający jednocześnie cyfrowy wyświetlacz wartości chwilowej przepływu, wyjście 4…20mA i programowalny, dwustanowy sygnał alarmowy. Dostępne są również moduły: dozujący i zliczający. Moduły te posiadają po dwa przekaźniki sterujące i analogowy sygnał wyjściowy 4…20mA.

Dzięki szerokiej ofercie opcjonalnych wykonań elektroniki, dostępne są zróżnicowane wykonania pod względem ceny i funkcjonalności. Przepływomierz ten znajduje zastosowanie w pomiarach przepływu cieczy przewodzących jak i nieprzewodzących prąd elektryczny. Najczęstsze zastosowania to pomiary przepływu w układach chłodzących, wody gorącej, linie technologiczne w przemyśle motoryzacyjnym, robotyka, budowa maszyn.

 

Więcej informacji w karcie katalogowej w PDF tutaj.

 

Stabilizatory przepływu typu REG


Stabilizatory przepływu są urządzeniami nie wymagającymi zewnętrznego zasilania. Utrzymują stałą wartość przepływu z doskonałą dokładnością (± 0.2 L/min) pomimo zmian ciśnienia wejściowego, wykorzystując imponująco prostą, ale unikalną zasadę działania. Stały przepływ utrzymywany jest za pomocą dwóch znitowanych razem sprężynowych wkładek wykonanych ze stali kwasoodpornej.

Wraz ze zmianą różnicy ciśnień wkładki zwiększają lub zmniejszają czynny przekrój przepływu.

Dla maksymalnej różnicy ciśnień (około 10bar) elastyczna wkładka jest całkowicie ściśnięta i przepływ odbywa się tylko poprzez otwór w środku wkładek, spełniający rolę stałej przegrody. Stabilizatory REG mogą być używane wszędzie tam, gdzie wymagany jest stały przepływ mimo zmian ciśnienia np.

w układach odbiorczych działających na zasadzie włącz-wyłącz. Wyobraźmy sobie sytuację, w której goście hotelowi w tej samej chwili chcą wziąć prysznic. Temperatura wody spada nagle lub zmniejsza się jej ilość. Sytuacji takiej można uniknąć stosując proste stabilizatory przepływu. Zastosowanie stabilizatorów nie ogranicza się jedynie do zastosowań sanitarnych i grzewczych. Pracują również we wszystkich gałęziach przemysłu i budownictwa. Stabilizatory dostępne są
w wersjach z mosiądzu i stali kwasoodpornej. Pojedyncze przyrządy dostarczane są z gwintami ½” Iub ¾” (gwint zewnętrzny lub wewnętrzny) dla wartości przepływów 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30
i 40 l/min Dla większych średnic pojedyncze elementy montowane są w specjalnych wkładkach. Wkład taki może maksymalnie składać się z siedmiu pojedynczych stabilizatorów, a stabilizowany przepływ ma wartość równą sumie wartości przepływu elementów składowych, np. wkład składający się z sześciu stabilizatorów na 40 l/min i jednego na 20 l/min stabilizuje przepływ o wartości 260 l/min.

 

Więcej informacji w karcie katalogowej w PDF tutaj.

 

www.kobold.com

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również