Wyniki branży leasingowej w Polsce w 2008 roku

©

Udostępnij:

29 stycznia 2009 roku w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu, w czasie której przedstawiono wyniki osiągnięte przez polską branżę leasingową w 2008 roku. Poniżej prezentuję najistotniejsze moim zdaniem informacje podane przez ZPL.

Krajowe firmy leasingowe w 2008 roku zawarły transakcje na kwotę 33,06 mld zł, co czyni ten rok najlepszym w dziejach polskiego rynku leasingu, chociaż - jak podaje ZPL - pojawiły się już sygnały spadku jego dynamiki, spowodowane światowym kryzysem gospodarczym - w porównaniu z 2007 rokiem wartość rynku leasingu ruchomości i nieruchomości wzrosła zaledwie o 1,3%.
W ubiegłym roku sektor leasingowy sfinansował różnego rodzaju ruchomości - pojazdy, maszyny, komputery itp. - warte 29,79 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,7% w stosunku do roku 2007. Natomiast jeśli idzie o wartość leasingu na rynku nieruchomości, to wyniosła ona 3,27 mld zł i jest o 7,3% większa niż w roku wcześniejszym.
W portfelach ruchomości przedsiębiorstw leasingowych nadal dominują środki transportu drogowego (62%), ale ich udział na rynku ruchomości w stosunku do 2007 roku spadł o 3 punkty procentowe. Było to spowodowane przede wszystkim słabszymi wynikami w segmencie ciągników siodłowych, a także przyczep i naczep - udział samochodów osobowych na rynku pojazdów wzrósł o 6 p.p.
Co się tyczy udziału segmentu maszyn i urządzeń na rynku ruchomości, to wzrósł on o 2,89 p.p. W segmencie tym nadal na pierwszym miejscu są maszyny budowlane, jednak ich udział spadł o 5 p.p. w porównaniu z rokiem 2007. Wzrósł natomiast udział maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu (o 5 p.p.) oraz maszyn rolniczych (o 4 p.p.).
Procentowy udział najważniejszych leasingodawców na rynku leasingu ruchomości w 2008 roku przedstawiał się następująco:
- Europejski Fundusz Leasingowy SA - 13%,
- Raiffeisen-Leasing Polska SA - 10%,
- BRE Leasing Sp. z o.o. - 6%,
- Millennium Leasing Sp. z o.o. - 6%,
- Pekao Leasing Sp. z o.o. i Pekao Leasing i Finanse SA - 6%,
- BZ WBK Finanse & Leasing SA i BZ WBK Leasing SA - 6%,
- SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. - 4%,
- VB Leasing Polska SA - 4%,
- Bankowy Fundusz Leasingowy SA - 4%,
- Fortis Lease Polska Sp. z o.o. - 3%.
Na rynku nieruchomości za pomocą leasingu sfinansowano w ubiegłym roku głównie obiekty handlowe i usługowe (za 1,136 mld zł), budynki przemysłowe (za 1,129 mld zł), budynki biurowe (za 738 mln zł) oraz hotele i obiekty rekreacyjne (za 115,5 mln zł).
W 2008 roku udział budynków przemysłowych na rynku leasingu nieruchomości był aż o 17 p.p. większy niż w roku poprzednim. Odnotowano natomiast spadek udziału przede wszystkim obiektów handlowych i usługowych (o 12 p.p.), obiektów biurowych (o 4 p.p.), a także hoteli i obiektów rekreacyjnych (o 3 p.p.)
Oto procentowy udział czołowych leasingodawców na rynku leasingu nieruchomości w 2008 roku:
- ING Lease Sp. z o.o. i ING Car Lease Polska Sp. z o.o. - 42%,
- BRE Leasing Sp. z o.o. - 12%,
- Fortis Lease Polska Sp. z o.o. - 8%,
- Millennium Leasing Sp. z o.o. - 6%,
- BGŻ Leasing Sp. z o.o. - 5%,
- Bankowy Fundusz Leasingowy SA - 5%,
- Raiffeisen-Leasing Polska SA - 4%,
- Pekao Leasing Sp. z o.o. i Pekao Leasing i Finanse SA - 3%,
- BZ WBK Finanse & Leasing SA i BZ WBK Leasing SA - 2%.
Jak informuje ZPL, w czasie obecnego kryzysu impulsem do rozwoju polskiego leasingu powinny stać się projekty inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych.www.leasing.org.pl

Udostępnij:

Drukuj
Adam Krzyżowski
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również