Wzrost PKB w czwartym kwartale 2015 r.

Preview
Reklama
Reklama

Wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) przyspieszył do 3,9% r/r w IV kw. 2015 r. (wobec 3,5% r/r w poprzednim kwartale), przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 4% (wobec 3,2% w III kw. 2015 r.) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W połowie lutego GUS podał w szybkim szacunku, że PKB wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r.

"W IV kwartale 2015 r. wzrost gospodarczy generowany był przez popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego w skali roku wyniosło 4%. Wpłynął na to wzrost akumulacji o 5,4% oraz spożycia ogółem o 3,5% w skali roku, w tym w sektorze gospodarstw domowych o 3,1%. W rezultacie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,9 pkt proc. Dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,4 pkt proc. (wobec +2,3 pkt proc. w III kwartale 2015 r.). Złożyły się na to pozytywny wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +1,5 pkt proc. oraz spożycia publicznego +0,9 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Dodatni wpływ popytu inwestycyjnego (+1,3 pkt proc.) przy również pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,2 pkt proc.), przełożyły się na dodatni wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +1,5 pkt proc. (wobec +0,3 pkt proc. w II kwartale 2015 r.). Wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego był neutralny (wobec +0,4 pkt proc. w III kwartale 2015 r.).

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana w gospodarce w IV kw. 2015 r. wzrosła o 3,8% r/r, podał także Urząd.

"Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 5,3%. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 4,4%, a w transporcie i gospodarce magazynowej zmniejszyła się o 0,1%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 0,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r." - czytamy dalej.

Akumulacja brutto w IV kwartale 2015 r. wzrosła o 5,4% r/r (wobec 4% r/r kwartał wcześniej), w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,9% (wobec wzrostu o 4,6% r/r kwartał wcześniej). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 27,8% wobec 27,7% przed rokiem, podał także GUS.

W IV kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7%.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wzrost PKB wyniósł w kolejnych kwartałach tego roku: 3,7%, 3,3% i 3,5%.

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama