XVI Seminarium „Nowoczesne Trendy w Obróbce Cieplnej“

XVI Seminarium „Nowoczesne Trendy w Obróbce Cieplnej" Grupy SECO/WARWICK, które odbyło się 12-13 września 2013 w Łagowie, zgromadziło niemal 90 uczestników reprezentujących ponad 40 firm i ośrodków naukowych. Co roku podczas dwudniowego Seminarium przedstawiono szereg zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej, wszelkich procesów i technologii obróbki cieplnej, a także pozostałych narzędzi, wyposażenia wspomagających produkcję w tym zakresie.

W tym roku na Seminarium gościli przedstawiciele świata nauki z Politechniki Warszawskiej, Katedry Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z uczestnikami.

Część merytoryczna spotkania składała się z 13 prezentacji. Seminarium rozpoczął swoją prelekcją wydawca amerykańskiego magazynu Industrial Heating - Doug Glenn, który przedstawił trendy i perspektywy rozwoju w dziedzinie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Następnie miały miejsce wykłady głównie zagadnień z zakresu technologii nawęglania oraz azotowania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Ostatnim wykładem zamykającym sesję pierwszego dnia, był wykład przygotowany i wygłoszony przez właścicieli hartowni usługowej w Czechach, firmy PRIKNER. Omówiono praktyczne przykłady obróbki cieplnej w wysokociśnieniowym piecu próżniowym z nawęglaniem PreNitLPC, przedstawiając zalety, porównanie efektów technologii oraz uzyskane wyniki.

Podobnie jak w ubiegłym roku, po sesji wykładowej odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył jakości w obróbce cieplnej na bazie doświadczeń przemysłu samochodowego, drugi - procedur NADCAP/AMS2750E w technologiach obróbki cieplnej i lutowania twardego w przemyśle lotniczym. Panele w formie swobodnej dyskusji, wymiany doświadczeń praktycznych i obserwacji miały na celu dostarczyć odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania oraz znalezienie, ewentualnie nakierowanie na rozwiązanie problemów istniejących w poszczególnych firmach, procesach produkcyjnych.

Do głównych tematów poruszanych drugiego dnia należały w dużej mierze zagadnienia dotyczące nawęglania. Omawiano także zagadnienia kontroli przy użyciu symulatora on-line procesu wyżarzania kręgów blach aluminiowych czy też stosowanej obróbki cieplnej na poszczególnych etapach procesów wytwarzania i przetwarzania stopów na osnowie faz międzymetalicznych Ti-Al , których celem jest usuniecie niektórych niepożądanych skutków procesów technologicznych i poprawa właściwości detali.

Kolejne seminarium planowane na druga połowę września 2014 r.

www.secowarwick.com


Aneta Głodowska