Zakończona modernizacja Wydziału Węglopochodnych w koksowni w Zdzieszowicach

ArcelorMittal koksownia w Zdzieszowicach © ArcelorMittal

Udostępnij:

19 maja w koksowni w Zdzieszowicach odbyło się uroczyste zakończenie modernizacji Wydziału Węglopochodnych, która trwała od 2013 r.

Instalacje tego wydziału są wykorzystywane do oczyszczania gazu koksowniczego powstającego w procesie koksowania węgla. Gaz w postaci surowej jest odbierany z baterii koksowniczych, a następnie - po oczyszczeniu - jako paliwo przemysłowe przesyłany do odbiorców wewnętrznych w koksowni (do ogrzewania baterii koksowniczych i zasilania elektrociepłowni) oraz do odbiorców zewnętrznych.MSkala prac planowanych do wykonania, konieczność wyłączeń i wyburzeń części instalacji technologicznych (z powodu zmian w technologii i konfiguracji urządzeń), a szczególnie fakt, że prace prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących instalacji technologicznych, stanowiły poważne wyzwanie dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Łączna wartość inwestycji to 205 mln złotych.

- Celem tej modernizacji jest spełnienie wymogów prawnych wchodzących w życie jesienią 2018 r. dotyczących emisji przemysłowych poprzez wdrożenie BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) w procesach oczyszczania gazu koksowniczego - mówi Czesław Sikorski, członek zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych. - Prace modernizacyjne przebiegały zgodnie z planem i zakończyliśmy je na dwa lata przed wymaganym prawem terminem.

Na terenie Wydziału Węglopochodnych powstały nowe węzły technologiczne, m.in.: nowoczesne kolumny odkwaszająco-odpędowe, nowy reaktor katalitycznego rozkładu amoniaku, instalacje Clausa do utylizacji siarkowodoru i wiele elementów infrastruktury technologicznej. Położono 108 km kabli i 51 km nowych rurociągów, zabudowano 2110 ton konstrukcji z wykorzystaniem stali konstrukcyjnych i uszlachetnionych oraz materiałów specjalnych o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników technologicznych.

Efektem tej modernizacji jest wyłączenie wytwórni kwasu siarkowego, co spowodowało całkowite wyeliminowanie emisji do środowiska z tej instalacji. Amoniakalnię sytnikową zastąpiono hermetyczną płuczką i zmodyfikowano układ przerobu wód procesowych.

- Poza korzyściami środowiskowymi modernizacja instalacji poprawi także warunki pracy i przyczyni się do unowocześnienia procesu technologicznego - dodaje Czesław Sikorski.Koksownia w Zdzieszowicach w ciągu ostatniej dekady zrealizowała projekty modernizacyjne o wartości ponad 800 mln złotych.

Źródło: ArcelorMittal

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również