Zakończył się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

©

Udostępnij:

Zakończył się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który obradował w Warszawie 26-28 czerwca 2013 r. Honorowy patronat nad zjazdem sprawował prezydent RP Bronisław Komorowski. Celem zjazdu była integracja polskich środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie.

W otwarciu Zjazdu uczestniczyli m.in:
- Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego,
- Senator RP Andrzej Person - przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
- Ekscelencja Alexandra Bugailiskis - Aabasador Kanady w Polsce,
- Ekscelencja Robin Barnett - ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce,
- Leszek Rafalski - przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce
Po wystąpieniach członków Komitetu Sterującego - organizatorów zjazdu:
- Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
- Jana Szmidta - rektora Politechniki Warszawskiej,
- Andrzeja Nowaka - prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej,
- Tadeusza Więckowskiego - rektora Politechniki Wrocławskiej, przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
- Andrzeja Tombińskiego - wiceprezesa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,.
Głos zabrał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, który odczytał przesłanie Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP do uczestników i organizatorów Zjazdu.W Zjeździe udział wzięło 71 przedstawicieli z 12 krajów: (Austrii, Francji, Indonezji, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA). Ich partnerami byli przedstawiciele krajowych środowisk technicznych: uczelni, w tym rektorzy - członkowie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT); instytutów badawczych, biznesu i przemysłu oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej.

Obrady plenarne Zjazdu rozpoczął wykład inauguracyjny prezesa PAN, prof. dr hab. inż. Michała Kleibera pt. „Miejsce Polski w XXI wieku".
Następnie w sesji panelowej nt. „Innowacyjność - strategia, oczekiwania, możliwości", udział wzięli m.in.: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Kolejnych 6 plenarnych sesji zjazdowych zostało poświęconych problematyce:
· wdrożenia: potrzeby i możliwości,
· Infrastruktura i transport,
· polskie innowacje dla świata, światowe innowacje dla Polski,
· techniki informacyjne,
· stowarzyszenia naukowo-techniczne platformą spotkania nauki i biznesu,
· ścieżki kształcenia technicznego,
· szanse i zagrożenia dla przemysłu energetycznego - ujęcie Polska-świat

Celem zjazdu była integracja polskich środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie. Zjazd podjął problemy:
· przedstawienia potencjału i osiągnięć polskich inżynierów i naukowców za granicą,
· wypracowania najskuteczniejszych metod wykorzystania tego potencjału,
· przedstawienia polskich potrzeb i oczekiwań od środowisk polonijnych i wzajemnie,
· współpracą polonijnych i krajowych organizacji naukowo-technicznych,
· nawiązania kontaktów indywidualnych i rozwój programu staży międzynarodowych dla studentów i inżynierów.

Obrady zjazdu w Warszawskim Domu Technika NOT stały się okazją do uroczystego wręczenia tytułów "Mistrz Techniki FSNT NOT". Tytuł ten otrzymał zespół: dr. inż. Zbigniew Zienowicz, prezes firmy HYDROMEGA w Gdyni wraz z pracownikiem mgr inż. Piotrem Myśliwym za rozwiązanie pn. stałowydajnościowo-pulsacyjny zespół pompowy HAMER 500.
Jury Konkursu, któremu przewodniczył wiceprezes FSNT NOT Stefan Góralczyk wyróżniło również rozwiązania techniczne dwóch innych zespołów:
· zespołu Politechniki Wrocławskiej, autorów opracowania „Biomechatroniczna proteza ręki",
· zespołu autorskiego z Warszawy wyróżnionego za opracowanie „Uniwersalny System Badań Fotoelektrycznych - USBF".

Uczestnikom zjazdu zaprezentowano także sukces młodej polskiej myśli technicznej. Przedstawił go inż. Piotr Ciura, koordynator projektu łazika marsjańskiego z Politechniki Białegostockiej, który wygrał zawody University Rover Challenge.

Istotnym wydarzeniem była sesja, w której wystąpili przedstawiciele wszystkich polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych z Europy i Ameryki Północnej, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz propozycjami nowych rozwiązań i projektów współpracy ze Starym Krajem.
Oczywiście zjazdowi towarzyszyło szereg wydarzeń o różnym charakterze. Była to wystawa poświęcona Janowi Czochralskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich naukowców, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do rozwoju elektroniki. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.W ramach bardziej koleżeńskich odbyły się Gala Polskich Inżynierów, w której wziął udział b. premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz Gala „Polacy Razem", nawiązująca do sympozjów organizowanych przez NOT i polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne od 1996 roku.
Trwa jeszcze  – pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kurnika, byłego rektora Politechniki Warszawskiej – praca Komisji Wnioskowej, która wkrótce, w specjalnym komunikacie, przedstawi dorobek II Zjazdu.

 

 

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również