Zautomatyzowany magazyn blach dopasowany do potrzeb

© Remmert

Udostępnij:

 

Wysoka jakość produktów, procesy produkcyjne pozwalające na wykorzystanie wszystkich posiadanych środków oraz maksymalna efektywność – to czynniki wpływające na sukces firm z branży metalowej. Jednak tylko te przedsiębiorstwa, które doprowadzą wspomniane elementy do perfekcji, osiągną niepodważalną przewagę konkurencyjną.

W przypadku firm, w których obróbka blach jest znaczącym obszarem produkcji, niebagatelną rolę odgrywają procesy logistyczne pozwalające na odpowiednie zaopatrywanie maszyn w materiał potrzebny do realizacji zleceń. Zoptymalizowanie procesów magazynowo-produkcyjnych może mieć duży wpływ zarówno na efektywność i elastyczność produkcji, jak i koszty logistyki wewnętrznej.Odpowiednia organizacja
Dobrze zorganizowana logistyka wewnętrzna w obszarze przetwarzania blach może być jednym z czynników, który znacząco wpłynie na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku. Krótki czas dostępu do materiału, oszczędność miejsca, poprawa jakości i lepsza kontrola poszczególnych etapów działalności – to tylko wybrane argumenty przemawiające za wdrożeniem odpowiedniego rozwiązania magazynowego.

Dla firm zajmujących się obróbką blach, korzystających z dużego asortymentu blach i produkujących krótkie serie, idealnym rozwiązaniem są systemy zautomatyzowane. Dzięki nim blachy mogą być magazynowane bezpośrednio na paletach systemowych, co umożliwia niezwykle wydajne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Poza tym często są to magazyny wysokiego składowania, co pozwala na gromadzenie dużej ilości materiału na stosunkowo małej powierzchni. Rozwiązania takie gwarantują również szybki dostęp do materiału oraz dają też możliwość bezpośredniej integracji magazynu z maszynami obróbczymi.

Producenci tego rodzaju systemów magazynowych oferują także możliwość połączenia ich z oprogramowaniem klasy ERP. Umożliwia to pełną kontrolę nad procesami magazynowo- produkcyjnymi z poziomu centralnego systemu informatycznego. W efekcie możliwa jest pełna automatyzacja realizacji danego zlecenia wraz z magazynowaniem wyciętych arkuszy blach. W tego typu układach produkcyjnych maszyny obróbcze same, zgodnie z programem produkcji, pobierają materiał z systemu magazynowego. W następnym etapie system ten podstawia paletę do przechowania obrobionego materiału, a dodatkowo wyposażony w urządzenia wagowe zainstalowane w układnicy jest w stanie oszacować, czy stan magazynowy widniejący w systemie jest tożsamy ze stanem faktycznym. Rozwiązanie to gwarantuje stałą inwentaryzację i pełną kontrolę ilości materiałów. Dzięki tym ze zautomatyzowanych systemów magazynowych mogą znacznie poprawić efektywność procesów produkcyjnych.Doskonała efektywność
Firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu systemów składowania elementów długich i blach jest Freidrich Remmert GmbH. W czasie ponad 60 lat działalności firma ta stworzyła szeroki wachlarz rozwiązań wspierających efektywność procesów logistycznych i magazynowych. Obecnie funkcjonuje ponad 600 systemów magazynowych stworzonych przez Remmerta i zainstalowanych w zakładach na całym świecie. Jeden z nich należy do niemieckiej firmy Hase GmbH z siedzibą w Trewirze.

Inwestycja w najlepsze rozwiązanie
Znaczna redukcja powierzchni magazynowej, skrócenie czasu obsługi materiałów i zoptymalizowanie zatrudnienia pracowników w obszarze logistyki wewnętrznej to tylko wybrane efekty wynikające z inwestycji we w pełni zintegrowane procesy magazynowania i produkcji. Firma Hase, specjalizująca się w przetwarzaniu blach, zdecydowała się na magazyn blach firmy Remmert z kilku powodów. – Przed uruchomieniem nowej instalacji magazynowej blachy magazynowane były przeważnie w stalowych regałach obsługiwanych przez wózki wysokiego podnoszenia. Materiał był komisjonowany przez pracowników i tymczasowo buforowany w wieży magazynowej maszyny laserowej Bystronic – objaśnia Frank Schlicker, dyrektor firmy Hase GmbH. – Wprawdzie takie rozwiązanie zapewniało dobre wykorzystanie maszyn podczas obróbki blach, ale obsługa materiałów wymagała dużego zaangażowania czasowego, osobowego i przestrzennego – dodaje.

Aby zoptymalizować wszystkie procesy logistyczne i produkcyjne podjęto decyzję o inwestycji w nowy, większy magazyn, który według założeń miałby w pełni automatycznie zaopatrywać trzy maszyny laserowe w arkusze blachy. Równocześnie założono, iż system powinien zapewniać optymalny przepływ surowców, półproduktów i pozostałości blach. W rezultacie w wyniku takiej inwestycji planowano stworzyć wszelkie warunki do pracy trójzmianowej z niewielką obsługą. – Kompetencje techniczne i planistyczne oraz bogata oferta serwisowa ułatwiły podjęcie decyzji na korzyść firmy Friedrich Remmert GmbH – tak Frank Schlicker uzasadnił wybór firmy, na której produkt ostatecznie się zdecydowano.

W pełni automatyczny magazyn blach, który zainstalowano w Hase składa się z dwóch równoległych rzędów regałów, między którymi porusza się układnica regałowa. System, który dysponuje 542 miejscami paletowymi, daje pojemność magazynową na ponad 1600 ton blachy. Na przedniej stronie systemu znajduje się stacja załadowcza. Trzy urządzenia Bystronic są zainstalowane po prawej i lewej stronie. Eksperci firmy Remmert zintegrowali maszyny laserowe z instalacją zarówno pod względem mechanicznym, jak i programowym. Utworzyli w ten sposób kompleksową komórkę produkcyjną. System zarządzania magazynem PRO WMS Enterprise optymalnie wykorzystuje wszystkie miejsca składowania według zasady chaotycznego magazynowania, ponadto zarządza procesami roboczymi oraz optymalizuje je od momentu przyjęcia aż do wydania towarów, zapewniając w ten sposób szybkie ich przygotowanie. System zarządzania magazynem przekazuje wszelkie istotne dane inwentaryzacyjne do systemu gospodarki towarowej, samodzielnie zaprogramowanego przez firmę Hase. Ponadto oprogramowanie logistyczne komunikuje się z trzema maszynami laserowymi. W razie konieczności realizacji nowego zamówienia maszyny te żądają przez interfejs danych dostarczenia odpowiedniego materiału z magazynu. Urządzenie przekazuje potrzebne wykroje z blachy do odpowiedniej maszyny, a pozostały towar jest ważony i ponownie kierowany na półki.

Podstawowa powierzchnia magazynowa systemu Remmert wynosi 192 m2. W ten sposób firma specjalizująca się w obróbce blach zredukowała wcześniej wymaganą powierzchnię magazynową o ponad 60%. Znacznie zwiększyła się również prędkość przepływu materiałów. – Dzięki zastosowaniu nowego systemu do obróbki blach prędkość przepływu materiałów zwiększyła się o co najmniej 50%. I to przy znacznie zmniejszonym zatrudnieniu w magazynie – przedstawia wydajność systemu Frank Schlicker. Aby zapewnić stałe zaopatrzenie maszyn w materiały i obsłużyć spiętrzone zamówienia, firma Hase tnie laserowo nawet takie części, które nie będą od razu obrabiane, lecz powrócą do magazynu. By móc składować obrabiane materiały na palecie w wielu warstwach bez uszkodzenia, poszczególne części półproduktów rozdziela się za pomocą płyt z PCV. Płyty rozdzielające znajdujące się w magazynie blach są układane na półproduktach w pełni automatycznie. W razie potrzeby firma Hase dostarcza towary do kolejnych procesów obróbkowych przez dwie osobne stacje rozładowcze.

Z pomocą eksperta
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Dlatego decydując się na rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów magazynowych, warto zawsze myśleć perspektywicznie – tak, aby nie zamykać sobie drogi do dalszego rozwoju i ewentualnej rozbudowy systemu. Kluczo wą kwestią może okazać się możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów od lat zajmujących się poprawą efektywności procesów logistycznych i magazynowych. Warto mieć na uwadze, że już podczas pierwszych rozmów z klientem inżynierowie sprzedaży powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na obecne, ale również na przyszłe wyzwania. Dokładna analiza procesów i dotychczasowego sposobu organizacji w obszarze logistyki wewnątrzzakładowej, jak również istniejących uwarunkowań budowlanych są zawsze punktem wyjścia w planowaniu inwestycji z zakresu automatyzacji procesów magazynowych. Aby wypracować optymalne rozwiązanie, eksperci uwzględniają oczekiwania i specyfikę działalności klienta. Wszystko po to, aby zaoferować system, który będzie użyteczny nie tylko w momencie uruchomienia, ale również w perspektywie kilkudziesięciu lat.

 

MM KOMENTARZ
Jakie firmy najczęściej decydują się na automatyzację przetwarzania blach?
W większości nasze instalacje znajdują zastosowanie w firmach produkcyjnych, które przetwarzają szeroki asortyment blach oraz realizują krótkie serie. W przypadku takiej charakterystyki produkcji konieczne jest zorganizowanie sprawnej logistyki wewnętrznej, aby uniknąć przestojów maszyn. Ze względu na swoje właściwości zautomatyzowane systemy magazynowe zapewniają o wiele szybszy dostęp do materiału w porównaniu z klasyczną logistyką wewnętrzną. Dzięki naszym rozwiązaniom maszyna tnąca może dostać nową paletę do cięcia nawet co 2-3 minuty i to w sposób ciągły przez całą zmianę. W większości naszych instalacji materiał jest „wywoływany” przez pracownika obsługującego maszyny obróbcze, a magazyn przywozi materiał bezpośrednio pod załadunek maszyny. Trudno jest określić jedną branżę, która najczęściej sięga po zautomatyzowane systemy magazynowe. Wszystkie firmy, które posiadają duży asortyment blach i produkują krótkie serie, są w stanie – stosując nasze rozwiązania – znacznie poprawić efektywność i jakość produkcji.
Paweł Zieliński, sales manager na Polskę w firmie Friedrich Remmert GmbH

Udostępnij:

DrukujMałgorzata Łukaszewicz
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również