Zespoły przygotowania powietrza

© Pneumat System

Udostępnij:

Właściwie przygotowane skompresowane powietrze wpływa na niezawodność działania obwodów pneumatycznych. Powietrze, które jest zanieczyszczone, wilgotne oraz cechuje się zbyt dużym ciśnieniem, może być przyczyną zmniejszenia efektywności systemu pneumatycznego lub skrócenia jego trwałości. Zanieczyszczone powietrze i wilgoć powodują ponadto przyspieszenie zużycia powierzchni i uszczelek, a wahania ciśnienia, niewłaściwie wpływają na działanie obwodu pneumatycznego. Stąd też zespoły przygotowania powietrza stanowią nieodzowny element instalacji pneumatycznych. Ważna jest bowiem skuteczność, z jaką zanieczyszczenia są zatrzymywane, a kondensat wytrącany.

Zespół przygotowania powietrza w pierwszej kolejności osusza powietrze, potem zaś je filtruje. Następnie ciśnienie jest redukowane oraz wprowadzana jest do przepływającego powietrza mgła olejowa. Jest ona ważna, gdyż kluczową rolę odgrywa zapewnienie konserwacji elementów ruchomych odbiorników pneumatycznych takich jak siłowniki, zawory czy też narzędzia.
   W dostępnych na rynku zespołach przygotowania powietrza uwzględnia się wiele nowatorskich rozwiązań technicznych, które z jednej strony poprawiają komfort montażu urządzeń, z drugiej zaś, zapewniają dostosowanie zespołu do indywidualnych wymagań instalacji pneumatycznej. Przede wszystkim na uwagę zasługują systemy przyłączeniowe, których konstrukcja gwarantuje szybką instalację poprzez montaż bazujący jedynie na jednej czwartej obrotu pierścienia zaciskowego.
   Nowoczesne zespoły przygotowania powietrza cechują się nie tylko zwartą obudową. Interesująca jest możliwość łatwego demontażu czaszy, w której uwzględnia się mocowanie bagnetowe. Przydatny okaże się przezroczysty wskaźnik poziomu cieczy oraz system szybkiego spustu. Dostępne są także zespoły przygotowania powietrza, przeznaczone do przepływów osiągających nawet 22 000 l/min. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie w scentralizowanych i zdecentralizowanych instalacjach sprężonego powietrza.Więcej na ten temat w MM Magazyn Przemysłowy 1-2/2011 

Udostępnij:

Drukuj
Damian Żabicki
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również