Zmiany w zarządzie ArcelorMittal Poland

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland dokonano kilku zmian w składzie zarządu spółki.

Sushil Jain złożył rezygnację i postanowił kontynuować karierę poza firmą, a Tomasz Ślęzak i Ashok Patil zostali powołani na członków zarządu ArcelorMittal Poland.

Tomasz Ślęzak dołączył do ArcelorMittal Poland w roku 2007 jako dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie odpowiada za zarządzanie i restrukturyzację majątku, a także energetykę i ochronę środowiska. W dalszym ciągu jest odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym.

Tomasz Ślęzak pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w ING Banku Śląskim, gdzie spędził ponad 15 lat na różnych stanowiskach w rozmaitych obszarach bankowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studia podyplomowe), a także IESE Business School.

Ashok Patil dołączył do grupy ArcelorMittal w roku 2001. Zaczynał w Gałaczu, w Rumunii jako kierownik w dziale finansów odpowiedzialnym za planowanie biznesowe i kontroling. Pracował również w zespołach ds. fuzji i przejęć. W 2005 roku przeniósł się do Londynu, gdzie pracował jako asystent wykonawczy członka Zarządu Grupy. W 2012 roku został dyrektorem finansowym w ArcelorMittal Ostrava, gdzie odpowiadał również za IT i zakupy. 1 kwietnia 2016 roku obejmuje stanowisko dyrektora finansowego ArcelorMittal Europe – Wyroby Płaskie na Europę Środkowo-Wschodnią.
Ashok ma ponad 24-letnie doświadczenie w obszarze dóbr konsumpcyjnych oraz w sektorze stalowym. Przed rozpoczęciem pracy w ArcelorMittal, pracował w sektorze FMCG w Indiach, w tym w ośrodku Gillette India & South West Asia, a także na różnych stanowiskach w działach strategicznego planowania finansowego, raportowania i w kontrolingu handlowym, w tym przez pewien czas w działach produkcyjnych i marketingu.

Ashok posiada tytuł MBA w zakresie finansów i marketingu; ukończył studia na wydziale budowy maszyn, jest też certyfikowanym finansistą.

Źródło: ArcelorMittal Poland


MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.