Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Kopeksu

© Kopex

Udostępnij:

Dariusz Pietyszuk został nowym członkiem Rady Nadzorczej Kopex S.A. i jest czasowo oddelegowany do pełnienia roli Prezesa Zarządu Grupy. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa, Bogusława Bobrowskiego, oraz członków Zarządu Krzysztofa Zawadzkiego i Marka Uszko. Do Zarządu Kopex S.A. powołana została pani Magdalena Nawłoka.

Rada Nadzorcza Kopex S.A. na posiedzeniu 10 maja 2016 roku otrzymała informację o rezygnacji z członkostwa w Radzie profesora Janusza A. Strzępki i powołaniu do składu Rady Nadzorczej Dariusza Pietyszuka.Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały, mocą których dokonała zmian w Zarządzie Spółki i odwołała z Zarządu prezesa Bogusława Bobrowskiego, oraz członków Zarządu Krzysztofa Zawadzkiego i Marka Uszko. Do czasowego pełnienia roli członka Zarządu oddelegowano Dariusza Pietyszuka, który ma zajmować się sprawami restrukturyzacji i pełnić obowiązki prezesa Zarządu Kopex S.A. Jednocześnie do Zarządu Kopex S.A. została powołana pani Magdalena Nawłoka.

Wprowadzone zmiany w zarządzie spółki mają na celu przyspieszenie rozmów z wierzycielami i doprowadzenie do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, a także odblokowania finansowania. Zdaniem Rady Nadzorczej pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętego procesu restrukturyzacji oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. W ocenie Rady Nadzorczej wprowadzone zmiany będą sprzyjały również realizacji planowanej integracji z potencjalnym inwestorem.

Nowo powołani członkowie Zarządu mają ogromne doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dariusz Pietyszuk (ur. 1977) pozostaje członkiem zarządu Mostostalu Zabrze. Jest specjalistą od spraw restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania. Pracował m.in. w międzynarodowych korporacjach, takich jak Danone, Valeo i HP w Stanach Zjednoczonych, we Francji, a w Polsce m.in. w Famur S.A.Magdalena Nawłoka (ur. 1971) pracowała ostatnio w TUiR Allianz Polska, wcześniej w Generali Poland i PZU S.A., a także innych firmach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w Polsce, Rosji i Rumunii. Jest specjalistką od restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Źródło: Kopex

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również