7bar sp. z o.o.

7bar sp. z o.o.

ul. Kordeckiego 30B, 60-144 Poznań, PL
http://www.7bar.pl/


kontakt


O Firmie

Jesteśmy firmą założoną przez inżynierów z ponad 30.letnim doświadczeniem. Naszym celem jest:
    • dbałość o bezpieczeństwo pracowników, 
    • ciągłość pracy zakładu produkcyjnego, 
    • obniżanie kosztów produkcji i ochrona środowiska naturalnego, 
    • oszczędzanie energii w systemach sprężonego powietrza.

Działamy na terenie Polski i Europy
Zajmujemy się poprawianiem sprawności produkcji, przepływu i użytkowania sprężonego powietrza. Oszczędzamy nawet do 30% energii dostarczanej do sprężarkowni. 

Wdrażamy predykcyjną Gospodarkę Energetyczną Sprężonego Powietrza, wspierając "Peace of mind" w utrzymaniu ruchu, ponieważ opracowaliśmy metody przywracania kontroli nad systemami sprężonego powietrza za pomocą sterowania, monitoringu i serwisu systemów sprężonego powietrza, od sprężarkowni do punktu końcowego odbioru. Stawiamy bardziej na rozwiązanie problemu Klientów, dla nas liczy się okres zwrotu z inwestycji, dlatego dla każdego przygotowujemy indywidualny plan dojścia do oszczędności.

Jesteśmy ekspertami technologii predyktywnych dla sprężonego powietrza. Badamy, testujemy i analizujemy dostępne produkty oraz tworzymy także własne, autorskie rozwiązania analityczne w oparciu o predykcję.

Szkolimy pracowników Działów Produkcji, aby stali się bezpiecznymi i odpowiedzialnymi użytkownikami sprężonego powietrza. Edukujemy, konsultujemy i odpowiadamy na trudne pytania Działów Utrzymania Ruchu.

Branże

Sprężarki

Sprężarki

Dmuchawy

Dmuchawy

Narzędzia

Narzędzia

Systemy sterowania

Systemy sterowania

Czujniki

Czujniki

Łączność bezprzewodowa

Łączność bezprzewodowa

Sieci przemysłowe i transmisja danych

Sieci przemysłowe i transmisja danych

Ethernet przemysłowy

Ethernet przemysłowy

Kontrola procesu

Kontrola procesu

Systemy bezpieczeństwa

Mierniki elektroniczne

Termowizja

Ultradźwięki

Przyrządy regulacyjne

Inne

Oprogramowanie MOM (Manufacturing Operation Management)

Sprzęt IT

Usługi IT

Elementy łączenia i montażu

Uszczelnienia techniczne

Usługi wdrożenia systemów automatyzacji

Szkolenia/ konferencje7bar sp. z o.o.

1. Audyty sprężonego powietrza – m.in. 
* FactFindAir®: raport zerowy i ocena potencjału oszczędności, 
* detekcja i naprawa wycieków, 
* pomiary przepływu i ciśnienia sprężonego powietrza oraz punktu rosy, 
* pomiar zawartości cząstek stałych w sprężonym powietrzu oraz resztkowej zawartości oleju,  *analiza efektywności sprężarek i sprężarkowni,
* i wiele innych.

2. Usługi – m.in. 
* projekty koncepcyjne instalacji sp, 
* wykonanie instalacji sp,
* dobór sprężarek,
* dobór filtrów i osuszaczy, 
* odzysk ciepła ze sprężarek, 
* oprogramowanie CALMS dla skutecznej realizacji projektów naprawy wycieków wraz z planowaniem zakupu części zamiennych, od detekcji do podsumowania wyników naprawy
* inne.

3. Urządzenia i wyposażenie energooszczędne – m.in. 
* AirLeader sterowanie nadrzędne sprężarkami i sprężarkowniami wraz z monitoringiem on-line, 
* rurociągi aluminiowe do sprężonego powietrza i innych gazów obojętnych, 
* autorski System BoxAir® monitoring on-line dla systemów sprężonego powietrza, 
* przepływomierze do sprężonego powietrza mokrego i osuszonego,
* mierniki, czujniki i przepływomierze różnych typów, 
* przerywacze ciągu strumienia sprężonego powietrza, 
* detektory ultradźwiękowe oraz 
* inne akcesoria końca linii pneumatycznej.

4. Szkolenia dla klientów 
* szkolenie on-line dla bezpiecznych i odpowiedzialnych użytkowników sprężonego powietrza - Certyfikat Level I, 
* szkolenie inżynierskie dla użytkowników sprężarek, sprężarkowni i systemów sprężonego powietrza - Certyfikat Level II,
* szkolenie z zakresu detekcji i naprawy wycieków - Optymalne użytkowanie detektora ultradźwiękowego oraz oprogramowania CALMS do logistyki skutecznej naprawy wycieków,
* szkolenie dla użytkowników systemów nadrzędnego sterowania AirLeader, 
* szkolenie z doboru i właściwego stosowania przepływomierzy sprężonego powietrza.

5. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (oferujemy stałe umowy serwisowe) – 
* serwis i kalibracja detektorów UE Systems, 
* serwis sterowników AirLeader , 
* serwis i kalibracja przepływomierzy oraz mierników różnych typów.

 

Wydarzenia
Powiązane z firmą