Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

Astrów 10, 40-045 Katowice, PL
http://http://simptest.com.pl/


kontakt


O Firmie

Firma SIMPTESTCERT posiada ponad 30. letnie doświadczenie w ocenie zgodności wyrobów. Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług zatrudniamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel techniczny w różnych specjalnościach.
W 2018 r. firma rozszerzyła swoją działalność wydzielając w swojej strukturze Zakład Certyfikacji, Zakład Szkoleń, Zakład Ekspertyz oraz Laboratorium Miary i Kąta.

Jako jednostka certyfikująca wyroby posiadamy:
- akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AC 009, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065)
- autoryzację i notyfikację Ministra Inwestycji i Rozwoju, jako instytucja upoważniona (JN nr 1458) do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r., nr 305/2011 (CPR)
- autoryzację i notyfikację Ministra Gospodarki, jako instytucja upoważniona (JN nr 1458) do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. wdrażającym postanowienia dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn

Od 2017 roku nasza firma posiada certyfikowany przez UDT-CERT system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Oferta

Prowadzimy procesy certyfikacji:
- Materiałów dodatkowych do spawania
- Konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Kształtowników
- Stali żebrowanej
- Rur
- Wyrobów metalowych
- Barier drogowych
- Słupów oświetleniowych

Jako jednostka certyfikująca wyroby realizujemy:

W zakresie posiadanej akredytacji:
- dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów
- certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
- certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji

W zakresie posiadanej notyfikacji:
- certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
- certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji
- ocenę zgodności maszyn zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE

Poza zakresem akredytacji PCA:
- certyfikację wyrobów na znak bezpieczeństwa B
- ocenę maszyn i urządzeń użytkowanych w zakresie wymagań minimalnych

W ramach działalności Zakładu Szkoleń realizujemy szkolenia otwarte z zakresu:
- systemów zarządzania jakością, BHP, środowiskowego, energią
- wymagań zakładowej kontroli produkcji
- oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym i CE
- oceny bezpieczeństwa i certyfikacji maszyn
- metrologii i pomiarów

Zakład Ekspertyz - wyceny opinie i ekspertyzy w dziedzinach:
- Budowa maszyn
- Technologia maszyn
- Metalurgia i odlewnictwo, przetwórstwo metai
- Metrologia

Branże

Szkolenia/ konferencjeWydarzenia
Powiązane z firmą